E-edukacja Cieszyn

Zostały przyznane stypendia Starosty Cieszyńskiego!

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Nie więcej niż pięciu uczniów szkół ponadpodstawowych corocznie otrzymuje stypendium starosty. W tym roku laury właśnie przyznano. Kto je otrzymał?

Corocznie na stypendium mogą liczyć finaliści międzynarodowych konkursów i olimpiad, laureaci finałów krajowych olimpiad czy turniejów. Wyboru stypendystów spośród uczniów zgłoszonych przez dyrektorów szkół dokonuje zarząd powiatu cieszyńskiego.

I tak na finansowy zastrzyk mogli liczyć: Michał Chmiel z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Karolina Gwizdała z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznego w Cieszynie, Piotr Nowosielski z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie, Aleksandra Konior i Szymon Salamon z Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu.

google_news