Wydarzenia Żywiec

Żywiec: Niepokorne pisma

W Żywcu powraca temat spalarni/ciepłowni. Stowarzyszenie Żywiec Nasza Przyszłość wysłało pismo do burmistrza Antoniego Szlagora. Domaga się w nim wyjaśnień, dlaczego mówi o wycofaniu się z planów budowy spalarni/ciepłowni, gdy tymczasem uzupełniana jest dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odpowiedzi burmistrz polecił prezesowi spółki Beskid Żywiec Jerzemu Klisiowi przygotować odpowiedź do Stowarzyszenia nie tylko w języku polskim, ale też w angielskim, niemieckim i francuskim!

Przypomnijmy. Burmistrz i spółka Beskid (miasto ma w niej większościowy pakiet udziałów) planowali budowę spalarni/ciepłowni w Żywcu w dzielnicach Kabaty i Sporysz. Aby otrzymać pozwolenie na budowę, musieli uzyskać decyzję środowiskową. Wnioski o to spółka Beskid złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 15 października 2019 roku Starostwo Powiatowe w Żywcu, na prośbę Stowarzyszenia Żywiec Nasza Przyszłość, zamieściło na swojej stronie internetowej ankietę dotyczącą spalarni/ciepłowni. Jedno z pytań brzmiało: „Czy uważasz, że Burmistrz nie rezygnując z budowy spalarni powinien zostać odwołany?”. Wywołało to burzę pomiędzy burmistrzem a starostą Andrzejem Kalatą. Burmistrz złożył nawet w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Kilka godzin po opublikowaniu ankiety prezes spółki Beskid Jerzy Kliś oświadczył, że już pół roku wcześniej wycofano się z planów budowy ciepłowni. Wkrótce podobne ogłoszenia odczytano podczas mszy w kościołach w Żywcu. Mimo to spółka Beskid nie wycofała swoich wniosków z RDOŚ. Prezes Jerzy Kliś tłumaczył, że spółka i miasto chcą tylko wiedzieć, czy takie instalacje byłyby szkodliwe dla środowiska i mieszkańców, czy też nie.

Jak się okazuje, RDOŚ poprosiła o uzupełnienie dokumentacji we wniosku od spółki Beskid i do 31 stycznia 2020 roku ma stwierdzić, czy wyda decyzję środowiskową, czy nie. 30 grudnia Stowarzyszenie Żywiec Nasza Przyszłość przesłało do burmistrza stanowczy protest przeciwko dalszym działaniom w sprawie planów budowy spalarni/ciepłowni i ponoszeniu kolejnych kosztów.

Nikt z nas nie wierzy już w puste deklaracje pana burmistrza, ponieważ notorycznie wprowadza pan opinię publiczną w błąd, przekłamując fakty. (…) Jako strona w postępowaniu odwiedziliśmy RDOŚ. Tam zapoznaliśmy się z wykonaną na zlecenie RDOŚ oceną planowanych instalacji (…) w sierpniu 2019 roku przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza, a sfinansowaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zawiera ono szereg niepokojących uwag (tu w piśmie wymieniono ich 25, a są to uwagi, które już wcześniej podnosiło Stowarzyszenie – przyp. red.) (…) Ze względu na konieczność wykonania kolejnych kosztownych badań, jakie wynikają z opracowania i ryzyka, że po wydaniu decyzji inny prywatny podmiot podejmie się realizacji tych spalarni, ponownie i zdecydowanie żądamy wycofania wniosków (…) Jednocześnie wnioskujemy o ujawnienie i rozliczenie poniesionych przez spółkę dotychczasowych kosztów (…) związanych z tym bezsensownym projektem, a także rozliczenia się przez pana burmistrza i zwrotu do kasy miasta kosztów zorganizowanej bezprzedmiotowej wycieczki do spalarni odpadów komunalnych w Krakowie, która to w żaden sposób nie odpowiada planowanym spalarniom w Żywcu, a na dodatek wprowadziła w błąd wielu mieszkańców. (…) Domagamy się przedstawienia rzetelnie opracowanego planu gospodarki odpadami komunalnymi co najmniej na najbliższe 3 lata, sposobu, w jaki planuje się osiągnięcie wymaganych przez Unię Europejską poziomów recyklingu i wynikających z tego przewidywanych kosztów ponoszonych przez mieszkańców – podkreśliły w piśmie prezes Joanna Ostrowska i wiceprezes Teresa Kurzyk.

Pismo to burmistrz przekierował do prezesa Jerzego Klisia, dając mu kilka wytycznych.

Burmistrz nie jest organem zarządzającym spółką Beskid. Nie jest też głównym księgowym spółki. Urząd Miejski w Żywcu nie prowadzi księgowości spółki. Zarząd Stowarzyszenia Żywiec Nasza Przyszłość wskazuje brak znajomości lub zrozumienia przepisów prawa regulujących kwestie działalności spółek prawa handlowego, czego wyrazem jest notoryczne i błędne kierowanie pism dotyczących spraw spółki do jednego z udziałowców. (…) Równocześnie proszę o przekazanie zarządowi Stowarzyszenia informacji o zaniechaniu planów budowy ciepłowni na biomasę i paliwa alternatywne RDF zarówno w polskiej wersji językowej, jak i w tłumaczeniu na język angielski, niemiecki oraz francuski – celem zwiększenia prawdopodobieństwa prawidłowego odczytania i zrozumienia (…) informacji. Jeżeli i to okaże się nieskuteczne, ewentualne następne odpowiedzi można udzielić w kolejnych wersjach językowych – stwierdził burmistrz w piśmie, które również zostało przesłane do Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia nie kryje zaskoczenia i oburzenia tonem odpowiedzi.

Ignorancja burmistrza wobec mieszkańców Żywca posunęła się do granic absurdu! Stowarzyszenie (…) jest uprawnione do występowania w interesie społecznym, jakim niewątpliwie jest ochrona zdrowia i życia obywateli (…) Burmistrz wydaje się nie rozumieć lub nie chcieć zrozumieć swoich ustawowych obowiązków i odpowiedzialności wobec lokalnej społeczności. Nasze Stowarzyszenie skierowało list otwarty z pytaniami do burmistrza, a nie do spółki Beskid, i to od niego oczekujemy odpowiedzi. Burmistrz reprezentuje w spółce Beskid nasze miasto jako większościowy udziałowiec i jest głównym odpowiedzialnym wobec społeczeństwa za kontrolę tej spółki, między innymi za to, czy przekazane spółce mienie komunalne jest w sposób właściwy (…) wykorzystywane (…) Jeżeli o tym nie wie, świadczy to o braku kompetencji, a jeżeli wie, to stawia pod znakiem zapytania wiarygodność jego jako osoby publicznej. Przypominamy, że burmistrzowi wybranemu w wyborach powierzono mienie publiczne w administrację, a nie oddano miasta na własność. Oczekujemy zatem rzetelnego odniesienia się do kwestii zawartych w liście otwartym – podkreśla zarząd Stowarzyszenia.

KBszpital
Subskrybuj
Powiadom o
guest
6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Palacz
Palacz
1 rok temu

W tych spalarniach będzie spalanie tzw. “górne”. Nie będzie dymu i smrodu !

Alternatywy4
Alternatywy4
1 rok temu

To miasto gnuśnieje już od dawna, ta władza i jej towarzystwo wzajemnej adoracji musi odejść,dość tej arogancji

Bożenka
Bożenka
1 rok temu

Ktoś beknie.. za najwyższe stawki za odbiór odpadów ! Szanowni radni – czy możecie popatrzeć ludziom prosto w oczy ??? Coś mi się zdaje , że jak dojdzie co do czego to jaśnie panujący odpowie:” przecież to radni uchwalili taką stawkę, a ja jestem tylko organem wykonawczym…”

KTO WRESZCIE ZA TO BEKNIE ?
KTO WRESZCIE ZA TO BEKNIE ?
1 rok temu

Kłótnia dzieci w piaskownicy, a tymczasem prawdziwe problemy nie są rozwiązywane : kto beknie za błędne usytuowanie szpital na zadupiu ale za to niedaleko do mu jaśnie pana burmistrza ? kto beknie za najwyższy na świecie smog w naszym mieście ? ( popatrzcie na czujniki – zawyżone polskie normy przekroczone 16-to krotnie ( 1600 % normy ) kto beknie za przedwczesną śmierć setek Żywczan na skutek wdychania takiego powietrza ( przecież płacimy podatki temu państwu i temu miastu ) kto beknie za choroby układu oddechowego i raka u mieszkańców naszego miasta ? NO KTO ?

Hermenegilda
Hermenegilda
1 rok temu

Dziwnie burmistrz nie wpadł na pomysł, że tłumaczenie powinno być także w języku chińskim co zagwarantuje większe zrozumienie.

Mustafa
Mustafa
1 rok temu
Reply to  Hermenegilda

oraz romskim….