Cieszyn Kultura i rozrywka

100 lat Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej

Książnica Cieszyńska. Fot. z archiwum UM w Cieszynie / Renata Karpińska

Książnica Cieszyńska zaprasza na promocję książki „PTTS Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe »Beskid Śląski« w Republice Czeskiej. 100 lat”. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia o 17.00. Historię oraz dzień dzisiejszy organizacji przybliży Halina Twardzik, prezes PTTS „Beskid Śląski”. Towarzyszyć będą jej inni działacze organizacji. Rozmowa, którą poprowadzi Witold Kożdoń, stanie się okazją nie tylko do zaprezentowania jubileuszowej publikacji, ale także do przedstawienia współczesnego oblicza PTTS-u, jego sukcesów oraz transgranicznych kontaktów.

Prezentowana publikacja została wydana z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski”. Organizacja, której celem jest propagowanie turystyki, krajoznawstwa oraz sportu w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, świętowała swój jubileusz w marcu tego roku. Autorami książki są zaolziańscy działacze turystyczni: Halina Twardzik, Wanda Farnik, Aniela Macura, Jolanta Biernat, Halina Duda, Wiesława Branna, Beata Tyrna, Anna Franek, Jerzy Czap, Jan Zolich, Monika Macháč, Anna Piszkiewicz, Zdzisław Fierla. Okolicznościowe teksty zamieścili także prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie Zbigniew Pawlik, wiceprezes Klubu Czeskich Turystów województwa morawsko-śląskiego Břetislav Boháč oraz prezes Klubu Turystycznego Wysoka nad Kisucą Anton Opial. O przyrodzie śląskich Beskidów napisał z kolei Daniel Křenek.

Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid Śląski” zawiązało się w 1922 roku w Orłowej. Powstanie organizacji stało się konsekwencją podziału Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku między Polskę i Czechosłowację. Decyzja Rady Ambasadorów spowodowała, iż działające nad Olzą od 1910 roku Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid” formalnie zakończyło działalność. Mieszkający w Polsce działacze „Beskidu” przystąpili w lutym 1921 roku do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, natomiast dawni członkowie PTT „Beskid” żyjący w Czechosłowacji rozpoczęli starania o utworzenie Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid Śląski”.

Walne zebranie nowej organizacji odbyło się 26 marca 1922 roku. Jej prezesem został inspektor polskich szkół z Orłowej Władysław Wójcik, wielki entuzjasta turystyki i doświadczony organizator ruchu turystycznego wśród młodzieży. Działacze „Beskidu Śląskiego” zdawali sobie sprawę, że w górach zdominowanych turystycznie przez Czechów i Niemców jedyną realną szansę rozwijania polskiej turystyki dają własne obiekty. Stąd podjęto decyzję o budowie polskiego schroniska na Kozubowej. Budynek oddano do użytku 8 września 1929 roku i faktycznie stał się on centrum polskiej turystyki w czeskich Beskidach. Niestety prężną działalność towarzystwa przerwała II wojna światowa. Po 1945 roku próbowano ożywić organizację, lecz ostatecznie komunistyczne władze nie wydały na to zgody. Przerwa trwała do aksamitnej rewolucji w 1989 roku i w tym okresie działalność turystyczno-sportową organizowano w ramach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Ponownie PTTS „Beskid Śląski” w RC odrodził się w 1991 roku. Obecnie towarzystwo liczy prawie 600 członków zrzeszonych w trzech sekcjach: turystycznej, kolarskiej i sportowej.

google_news