Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Aqua SA: Śmiała wizja rozwoju

Krzysztof Michalski i Mariusz Feltynowski podpisali ramową umowę o współpracy między firmą Aqua SA a Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Na tej współpracy skorzystają wszyscy

To pierwsze takie porozumienie w Polsce. Spółka wodociągowa Aqua SA w Bielsku-Białej nawiązała współpracę ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Efekty wspólnych przedsięwzięć w pierwszej kolejności zobaczymy w Bielsku-Białej i powiecie bielskim, ale z wypracowanych pionierskich rozwiązań będzie można korzystać w całym kraju. Już ruszyły prace związane m.in. z utworzeniem systemu, który z jednej strony będzie optymalizował ilość dostarczanej wody, a z drugiej w pełni zabezpieczy potrzeby straży pożarnej, jeśli na danym terenie dojdzie nawet do ekstremalnie dużej akcji gaśniczej.

Nauka i praktyka

10 stycznia w Warszawie formalnie zapoczątkowano wspólne działania firmy Aqua SA i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dokumenty w siedzibie SGSP parafowali dr Krzysztof Michalski – prezes bielskiej spółki wodociągowej oraz nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni i rektor-komendant jedynej tego rodzaju szkoły wyższej w Polsce, mającej strategiczne znaczenie.

Ramowa umowa o współpracy między Aquą a Szkołą Główną Służby Pożarniczej dotyczy realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym naukowych i badawczych. Partnerzy zobowiązali się do umacniania wzajemnych kontaktów, popierania celów edukacyjnych i badawczych uczelni, budowania platformy współpracy między środowiskami biznesu i nauki, wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w tym projektów realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak konferencje, seminaria i szkolenia.

Punktem wyjścia nawiązania współpracy jest sfera naukowa. Stojący na czele Aquy Krzysztof Michalski jest doktorem nauk ekonomicznych, a profesor SGSP uzyskał doktorat na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Jednocześnie obaj są praktykami, zajmującymi się kluczowymi branżami dla funkcjonowania – odpowiednio – wodociągów i kanalizacji w rejonie Bielska-Białej oraz kształcenia kadry naukowej dla Państwowej Straży Pożarnej, a mieli już okazję współpracować w przeszłości.

– Chcemy być liderem nowych rozwiązań w skali ogólnopolskiej, ale też tych, które przełożą się na realne korzyści na naszym terenie działania. Współpraca ze strażą pożarną to jeden z kluczy do realizacji nowoczesnych inwestycji – mówi Krzysztof Michalski. – Zarówno straż pożarna, jak i wodociągi bez wody nie mogą funkcjonować. Używamy dokładnie tych samych zasobów, ale do różnych celów, więc mamy świetną płaszczyznę do rozwijania współpracy – uzupełnia nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Hydraulika i informatyka

Przykładem podejścia Aquy do kompleksowych rozwiązań wodociągowych jest wielomilionowy projekt pod nazwą „Model hydrauliczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla obszaru gmin Szczyrk i Buczkowice”. – Jesteśmy już w trakcie realizacji tego dużego przedsięwzięcia, mającego na celu racjonalne gospodarowanie wodą i ściekami. Mamy projekt modelu hydraulicznego, oparty na rozwiązaniach informatycznych. Dzięki zebranym danym, jesteśmy w stanie zoptymalizować wydajność sieci i generować oszczędności. Już w tym modelu za cel stawiamy sobie szerokie uwzględnienie potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Co więcej, możemy też sporządzić prognozę tego, jak zachowa się sieć kanalizacyjna podczas ekstremalnych opadów deszczu i także pod tym kątem przygotować sieć – objaśnia Henryk Wysogląd, wiceprezes spółki Aqua. – To nowoczesne narzędzie i krok do tego, by w przyszłości sterowanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną mogła wspomagać sztuczna inteligencja. Mamy do czynienia ze strategicznymi decyzjami, które uplasują nas w czołówce najlepszych rozwiązań tego typu – dodaje prezes Krzysztof Michalski.

Celem spółki jest optymalizacja pracy istniejących sieci oraz – wykorzystując funkcjonalność modelu hydraulicznego – testowanie wpływu projektowanych sieci na prawidłowe działanie systemu wodociągowego. – Przy tym wszystkim, rzecz jasna, nie zapomnimy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Już dzisiaj mamy tę infrastrukturę na dobrym poziomie. Naszym własnym rozwiązaniem jest będąca w użyciu mapa sieci hydrantowej wskazująca hydranty ppoż. gwarantujące wymaganą wydajność. Wgląd do tego systemu jest możliwy on-line i pozwala na usprawnienie pracy straży pożarnej – zwraca uwagę Henryk Wysogląd.

– Wszystko to przyniesie nam wymierne korzyści. Będziemy w stanie racjonalnie gospodarować wodą, optymalnie projektować i wykorzystywać sieć oraz podnieść bezpieczeństwo przeciwpożarowe – puentuje prezes Krzysztof Michalski.

Dr Krzysztof Michalski, prezes Aqua SA:

Ochrona przeciwpożarowa leży we wspólnym interesie wszystkich, jednak nie wszyscy chcą współpracować w tym zakresie. Co gorsza, za współczesnymi potrzebami nie nadążają też przepisy. Wraz z warszawską uczelnią uznaliśmy, że na poziomie eksperckim, w ramach działań praktycznych, naukowo-doradczych oraz badań, będziemy w stanie wypracować nowoczesne rozwiązania.

Aqua zaprezentuje swoje potrzeby rozwojowe oraz możliwości sieci w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie nasz partner wskaże wymagania, potrzeby i rozwiązania związane z tą dziedziną. Zaowocuje to m.in. tym, że gdy ruszymy z budową sieci np. przy nowych terenach mieszkaniowych czy inwestycyjnych, będziemy już precyzyjnie wiedzieć, jaka wydajność naszej infrastruktury będzie optymalna i – jednocześnie – jak tę infrastrukturę przygotować pod kątem realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Chcemy, by w przyszłości tak optymalne przygotowywanie inwestycji stało się standardem, bo pozwoli wypracować oszczędności, zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody, pozytywnie wpłynie na środowisko oraz da straży pożarnej pełny obraz możliwości sieci, zaspokoi potrzeby związane z prowadzeniem akcji gaśniczych i uwzględni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Postaramy się o nowoczesne, bezpieczne i kompleksowe rozwiązania wszystkiego, co związane z wodą. Liczymy, że nasz wspólny projekt uzyska dofinansowanie, co pozwoli rozwijać tę ideę.

Nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, rektor-komendant:

To pierwsza tego rodzaju współpraca naszej branżowej uczelni, która jest jedyną, która kształci inżynierów na poziomie akademickim, utrzymując poziom najsilniejszych politechnik w kraju, dzięki czemu nasi absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy. Nasze doświadczenie praktyczne, ale też wiedza teoretyczna z pewnością zaowocują korzyściami dla firmy Aqua przy projektowaniu nowych inwestycji.

Okazało się, że znaleźliśmy wspólny mianownik przy projektach naukowo-badawczych oraz pracach wdrożeniowych. Nie jesteśmy dla siebie konkurencją, a na rozwijaniu partnerstwa skorzystają obie strony. Mamy pomysł na współpracę w ramach jednego konsorcjum.

Nasz 26-hektarowy poligon daje ogromne możliwości, bo rozwiązania koncepcyjne, jakie opracujemy, możemy tam testować w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Jest szansa, że nowe rozwiązania będą miały szanse być wdrożone na terenie całego kraju. Teraz rozpoczynamy pracę w ramach konkretnych bloków tematycznych.

 

Nauka, technologia, środowisko

Aqua SA i Akademia Techniczno-Humanistyczna już po raz drugi zapraszają przedstawicieli nauki, specjalistów branżowych oraz samorządowców do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej „Nauka – Technologia – Środowisko”, która odbędzie się w dniach 27-29 września br. w Wiśle.

Z myślą o przyszłości

Pierwsza konferencja, zorganizowana w 2021 roku, okazała się wielkim sukcesem. Ściągnęła do Wisły najważniejszych ludzi związanych z branżą wodno-kanalizacyjną i wspierających ich naukowców z całej Polski. Inicjatywa ta pozwoliła na zwiększenie znaczenia marek Aquy i ATH oraz zaowocowała nowymi kontaktami i projektami.

– Warto organizować takie wydarzenia, które są pewnego rodzaju podsumowaniem rozmaitych tematów ważnych dla polskich wodociągów. Znowu na nasze zaproszenie przyjadą najważniejsi ludzie z branży z całego kraju. A ta branża ma właśnie taką specyfikę, że wymienia się doświadczeniami, technologiami i informacjami. Staramy się więc podążać za trendami i poszerzać swoją wiedzę. Mamy nowoczesne rozwiązania monitorujące sieć pod każdym względem i zapobiegające awariom. Rozbudowujemy wodociągi i kanalizację, myśląc strategicznie, nawet o kilkanaście lat do przodu, umożliwiając szybki rozwój miasta i regionu. A konferencja to też okazja do ugruntowania naszej pozycji, prezentacji osiągnięć i metod naszej pracy – tłumaczy Krzysztof Michalski, prezes Aqua SA.

Co istotne, nie ma lepszego forum, by podzielić się doświadczeniami związanymi ze zmianami w prawie, do których doszło w ciągu ostatnich dwóch lat, a także z obecną sytuacją gospodarczą, która w wielu aspektach utrudnia realizację dużych inwestycji. W dobie rosnących kosztów, jeszcze bardziej liczy się dzielenie doświadczeniami, by trudny okres nie oznaczał dla branży stagnacji.

Szef spółki podkreśla przy tym znaczenie współpracy na niwie naukowej. – Wspieranie nauki i czerpanie z jej osiągnięć jest niezwykle ważne. Wspieramy studentów, wykładowców i profesorów w ich badaniach, bo później sami korzystamy z ich pracy. Postęp dokonuje się właśnie dzięki nauce, więc trudno, by jej nie wspierać, a potem oczekiwać rozwoju nowoczesnych technologii i zmian w ochronie środowiska – wskazuje.

Już po raz drugi w Wiśle odbędzie się, organizowana przez spółkę Aqua i Akademię Techniczno-Humanistyczną, Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem „Nauka – Technologia – Środowisko”.

Przewidywany zakres konferencji

I. Innowacje w branży wodociągowej i kanalizacyjnej.
II. Wyzwania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami wod.-kan. w świetle aktualnych przepisów prawa.
III. Zarządzanie informacją w kontekście danych osobowych.
IV. Techniczne i środowiskowe problemy gospodarki wodnej i ściekowej.
V. Współczesne wyzwania dla projektowania i utrzymania systemów wod.-kan.
VI. Zarządzanie środowiskowe w dobie postwzrostowej.
VII. Nowoczesne technologie przemysłowe dla środowiska.

Więcej szczegółów na stronie internetowej:
konferencja.aqua.com.pl

google_news
Studio_projektowe_d