Wydarzenia Bielsko-Biała

„Arka” namawia do „łapania wody”

Fot. Fundacja Ekologiczna Arka

Fundacja Ekologiczna „Arka” z Bielska-Białej rozpoczyna ogólnopolską akcję pod hasłem „Łapmy wodę”. Ma ona na celu nakłonienie Polaków do gromadzenia deszczówki i poszanowania zasobów wodnych.

Akcja zostanie zainaugurowana 14 czerwca o 11.00 na placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej.

– Zamierzamy promować program małej retencji, nakłaniać mieszkańców do zakładania instalacji gromadzenia deszczówki, tworzenia ogrodów deszczowych oraz prowadzić szeroką kampanię edukacyjną w placówkach oświatowych, organizacjach i instytucjach – wylicza Wojciech Owczarz, prezes „Arki”. – Akcja organizowana jest w ramach całorocznego programu aktywnej edukacji ekologicznej „Arka dla Ziemi”, w którym już uczestniczy prawie 500 tysięcy osób – dodaje.

Skąd pomysł na „wodną akcję”? – Polska jest wśród państw europejskich jednym z najuboższych w wodę krajów. Są one prawie 2,7 razy mniejsze niż średnia państw Unii Europejskiej. Dlatego już dziś musimy działać i propagować proekologiczne rozwiązania, które pozwolą na poprawę obecnej sytuacji – mówi Wojciech Owczarz. – Obserwowany długoletni proces ocieplania klimatu i gwałtowne zjawiska pogodowe (susze, gwałtowne ulewy, powodzie) sprawiają, że musimy wziąć odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie naszych zasobów wodnych i adaptować nasze miasta do zmian klimatu. Susza czy powodzie dotykają nas wszystkich. Problem mają zarówno indywidualni odbiorcy jak i przemysł. Dlatego konieczne jest działanie i współdziałanie różnorodnych środowisk – dodaje.

google_news