Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko-Biała: Można zgłaszać kandydatów do Rad Osiedli

Fot. Marcin Płużek

Rada Miejska Bielsku-Białej zarządziła na 16 czerwca wybory do Rad Osiedli. Można już zgłaszać kandydatów. Należy to zrobić najpóźniej do 15.00 17 maja. Kandydatury przyjmowane są przez Miejską Komisję ds. Wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków rad osiedli są pełnoletni mieszkańcy osiedla wpisani w tym osiedlu do stałego rejestru wyborców. Z kolei osoba kandydująca do rady konkretnego osiedla musi na stałe mieszkać na tym osiedlu i być wpisana do stałego rejestru wyborców. Prawo do kandydowania mają jedynie osoby posiadające obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat.

Do rady nie mogą natomiast kandydować osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskim, pozbawieni praw wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz osoby, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności.

Łącznie wybranych zostanie450 członów Rad Osiedli zasiadających w 30 takich radach. Więcej szczegółów oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć tutaj.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Hermenegilda
Hermenegilda
1 rok temu

Podobne obwarowania powinny dotyczyć kandydata na sołtysa, do rad sołeckich. A w jaki sposób są kandydaci weryfikowani skoro we wsiach nie zgłasza się kandydatów do urzędów gmin a bezpośrednio na zebraniu wiejskim? O wynikach takich wyborów beskidzka informuje często.

Hermenegilda
Hermenegilda
1 rok temu

Wymienione zostały same obwarowania. A korzyści?