Nieprzypisany

Bielsko-Biała: Szpital bardziej przyjazny dla pacjentów z niepełnosprawnościami

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej już niedługo będzie bardziej przyjazny dla niepełnosprawnych pacjentów. Na lepsze przystosowanie placówki na potrzeby takich właśnie osób, szpital otrzyma w ramach projektu “Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej do osób ze szczególnymi potrzebami” grant w wysokości 2 milinów złotych z Ministerstwa Zdrowia.

Dzięki inwestycjom poczynionym za te pieniądze pacjenci z niepełnosprawnościami będą mieli lepszy dostęp do usług medycznych. Zakres planowanych przedsięwzięć jest spory. Między innymi – informują władze placówki – na terenie obiektu powstaną trzy kioski multimedialne przystosowane do potrzeb osób niedowidzących i niesłyszących ułatwiające odnalezienie  konkretnej poradni czy oddziału. Pojawią się też mapy dotykowe, zapewniające orientację na terenie szpitala osobom niewidomym i niedowidzącym. Z kolei w okienkach rejestracyjnych zamontowane zostaną pętle indukcyjne ułatwiające osobom niedosłyszącym kontakt personelem
Prace obejmą też modernizacje (z myślą o osobach niepełnosprawnych) chodników dla pieszych, parkingu, schodów, podjazdów, łazienek itp. Ogólnie mówiąc chodzi o likwidację barier architektonicznych, a także o zakupy sprzętu ułatwiającego opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. Całe przedsięwzięcie ma się zakończyć w sierpniu przyszłego roku.

google_news