E-edukacja Cieszyn

Cieszyn: Młodzi razem z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego

Fot. UM Cieszyn

22 marca w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza odbyło się wspólne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Młodzieżowej Rady Miasta Cieszyna.

W trakcie posiedzenia zostały uzgodnione wspólne obszary współpracy. Jednym z nich będzie udział Młodzieżowej Rady Miasta Cieszyna w wydarzeniach organizowanych przez cieszyńskie organizacje pozarządowe, m.in. udział w Cieszyńskim Przekładańcu.

google_news