Cieszyn Kultura i rozrywka

Cieszyn: “Niepokoje” przy ul. Głębokiej | ZDJĘCIA

Fot. Michał Cichy

Cudzysłów oznacza oczywiście, że nie chodzi o nastroje przechodniów i mieszkańców tej znanej cieszyńskiej ulicy, a o tytuł. Dokładniej, to tytuł aktualnej wystawy w Muzeum Drukarstwa.

Wystawiane są linoryty Natalii Pawlus. To związana z Cieszynem nie tylko artystka ale też naukowiec Uniwersytetu Śląskiego.

Natalia Pawlus (ur. 1982 r.) w roku 2003 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, a następnie  studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Wydział Artystyczny w Cieszynie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Katedrze Grafiki w pracowni prof. Joanny Piech-Kalarus. Od 2008 r. pracuje w macierzystej uczelni. Jest opiekunem Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Drzeworytników i Linorytników „DEHA”. W 2014 zrealizowała przewód doktorski, w 2020 przewód habilitacyjny.

Prowadzi pracownię grafiki, na Wydziale Artystycznym, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Brała udział w ponad 200 wystawach w Polsce i poza granicami. Wystawy indywidualne: Polska, Meksyk, Chiny, Czechy i Włochy. Laureatka nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą. W roku 2020 została stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „ Stypendium dla wybitnych młodych naukowców”.

Od roku 2017 współpracuje z Uniwersytetami w Chinach, gdzie prowadzi wykłady i zajęcia artystyczne, ( MIADA / Modern Internation Art & Design Academy, Chongqing, oraz Zhengzhou University of Aeronautics, Art Design College, Zhengzou) Zajmuje się grafiką i rysunkiem.

W Muzeum Drukarstwa w Cieszynie można zobaczyć jej  różnorodne prace, rozlokowane na dwóch piętrach placówki. Zwiedzać można do 10 marca br., w godzinach pracy placówki.

Fot. Michał Cichy

google_news