Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: O niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Łączymy świat dla osób niepełnosprawnych – to temat konferencji, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Została ona zorganizowana dla jednostek organizacyjnych powiatu cieszyńskiego i miała na celu zwiększenie świadomości oraz edukację na temat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

I tak Jan Stebel opowiedział o “10 grzechach głównych dostępności cyfrowej” oraz o tyflomapach, natomiast Joanna Zaleska wygłosiła prelekcję dotyczącą pozycjonowania lokalnego, a dostępności cyfrowej. Z kolei Dariusz Pilch i Patryk Grzędziński opowiedzieli o wsparciu sztucznej inteligencji w komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Natomiast Tomasz Szarkowicz przedstawił nowoczesne rozwiązania projektowania uniwersalnego tzw. “design bez barier”.

Równocześnie odbyło się spotkanie prezentacyjne związane z ewakuacją osób z niepełnosprawnościami, dedykowane pracownikom wyznaczonym do przeprowadzenia ewakuacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

google_news