Bielsko-Biała E-edukacja Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Czy wiesz, kto może zostać tymczasowo aresztowany? Przedstawiamy krótkie vademecum wiedzy

Tymczasowe aresztowanie stanowi jeden ze środków zapobiegawczych, stosowany w wyjątkowych sytuacjach, wtedy kiedy tylko środek o charakterze izolacyjnym będzie prawidłowo zabezpieczał prowadzone postępowanie karne. Tymczasowo aresztowany może być ten, komu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa – odczytano postanowienie o przedstawieniu zarzutu, w którym zawarty jest opis czynu zarzucanego podejrzanemu. Najczęściej tymczasowe aresztowanie nie dotyczy osób pełniących rolę świadków w sprawie. Jednak może zdarzyć się sytuacja, kiedy prokurator lub policja wystosuje wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka, a w toku przesłuchania przedstawione mogą zostać zarzuty, po ogłoszeniu których organ prowadzący może wystąpić z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego (pierwotnie świadka). Mówiąc inaczej, tymczasowo aresztowanym może być osoba, co do której istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego jej przestępstwa.

Areszt tymczasowy a możliwość widzenia się z bliskimi

Okres trwania tymczasowego aresztu wyznaczony jest w postanowieniu sądu, jednak może być wydłużany na kolejne okresy. Teoretycznie tymczasowe aresztowanie może trwać do chwili rozpoczęcia wykonywania kary, jeżeli jest to kara pozbawienia wolności. Osoba tymczasowo aresztowana zachowuje jednak prawa do widzeń zarówno z obrońcą jak i osobami najbliższymi, jednak obejmują ją pewne ograniczania. Aby móc uczestniczyć w widzeniu z osobą aresztowaną, należy wnieść wniosek, w którym podajemy swoje dane osobowe, a także związek z tymczasowo aresztowanym. Zgody wydawane są indywidualnie dla każdego odwiedzającego, zaś widzenia przebiegają w wyznaczonych dniach i godzinach. Nierzadko konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie wizyty. W przypadku gdy odwiedzającym jest dziecko poniżej 15 roku życia, zwykle towarzyszy mu osoba najbliższa lub jego przedstawiciel ustawowy.

Jakie prawa przysługują osobie tymczasowo aresztowanej?

Uprawnienia osób przebywających w areszcie tymczasowym podlegają regulacji kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego. Osoba tymczasowo aresztowana powinna zostać niezwłocznie poinformowana o przysługujących jej prawach i obowiązkach. Są to między innymi:

  • zawiadomienie bliskich o miejscu swojego pobytu (w przypadku cudzoziemca – możliwość zawiadomienia urzędu konsularnego);
  • możliwość korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia;
  • prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą;
  • prawo do posiadania obrońcy.

Ostatni punkt jest jednak uregulowany odrębnymi przepisami. Zgodnie z nimi, zawiadomienie obrońcy o terminie przesłuchania nie jest obowiązkowe, chyba że oskarżony o to wnosi, a przy okazji nie utrudniają one przeprowadzenia czynności. Więcej o prawie karnym możemy dowiedzieć się na stronie ADWOKAT-KUNICKA.PL, prowadzonej przez adwokat Lidię Kunicką, specjalizującą się w sprawach karnych. Jako doświadczony adwokat w powodzeniem reprezentuje podejrzanych i oskarżonych przez cały okres trwania postępowania, a także udziela pomocy w napisaniu zażalenia dotyczącego decyzji o areszcie tymczasowym.

google_news