Wydarzenia Bielsko-Biała

Jacek Nowakowski po raz drugi rektorem Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego

Dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. UBB. Powierzono mu funkcję rektora UBB na drugą kadencję. Fot. UBB

Dr Jacek Nowakowski pozostanie rektorem Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Dzisiaj poparcia na kadencję 2024-28 udzieliło mu kolegium elektorów UBB. Uzyskał 50 z 55 głosów.

Dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. UBB jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność samochody i ciągniki. Studia ukończył w 1986 r. Pracę w Instytucie Technologiczno-Samochodowym podjął na studiach w 1984 r. Jest wychowankiem profesorów Jana Wajanda i Macieja Sobieszczańskiego. W 1998 r. uzyskał stopień dra nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, silniki spalinowe. W 2007 r. uzyskał stopień dra habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, silniki spalinowe, transport.

Pełnił m.in. funkcje: prodziekana ds. studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH w latach 2005-2008, pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia w latach 2008-2016, dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH (2020-2024) oraz rektora bielskiej uczelni w latach 2020-2024.

Naukowo zajmuje się zasilaniem i sterowaniem silników spalinowych, modelowaniem procesu roboczego silników spalinowych, eksploatacją układów napędowych pojazdów samochodowych. Wyniki swoich prac dotyczących doładowania silników prezentował m.in. na konferencji SAE w Detroit w USA. Był kierownikiem dwóch projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wykonawcą w dziewięciu projektach naukowo-badawczych, w tym międzyuczelnianych.

google_news