Wydarzenia Żywiec

Jaka to była kadencja dla powiatu żywieckiego? Z sukcesem pokonali wyzwania – ZDJĘCIA

Dobiegająca końca kadencja samorządowa była najdłuższą w historii polskiego samorządu. Był to czas pełen wyzwań i przezwyciężania piętrzących się trudności, takich jak pandemia i obostrzenia. Ale nie był to zmarnowany czas, Żywiecczyzna zyskała wiele nowych i niezwykle potrzebnych inwestycji.

Zdaniem starosty żywieckiego Adriana Midora jednym z największych sukcesów mijającej kadencji było otwarcie nowego Szpitala Żywiec.

– Nowoczesna i przestronna placówka posiada 11 oddziałów, 9 poradni specjalistycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i kilkanaście poradni specjalistycznych komercyjnych. Rozwinęła się zwłaszcza kardiologia. W placówce znajduje się również nocna i świąteczna opieka zdrowotna, całodobowa stacja dializ, diagnostyka obrazowa i laboratorium centralne. Są dalsze plany na kolejne oddziały i rozszerzenie specjalistycznego leczenia – podkreśla starosta Adrian Midor.

Niezwykle korzystną zmianą, jak pokazało życie, było utworzenie spółki Ratownictwo Medyczne w Żywcu, gdzie 100 proc. udziałów ma żywieckie Starostwo Powiatowe. Dzięki pozyskaniu dotacji zakupiono aż dziewięć nowych fabrycznie ambulansów oraz – co niezwykle istotne – uruchomiono kolejny nowy wyjazdowy zespół ratownictwa medycznego, który stacjonuje w Lipowej. Z innych inwestycji w służbę zdrowia warto wymienić przeprowadzenie przez starostwo termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Piłsudskiego 50 w Żywcu. W mijającej kadencji starostwo wydało rekordowe 167,5 miliona złotych na inwestycje drogowo-mostowe w powiecie żywieckim.

– Powstały dziesiątki kilometrów nowych nawierzchni na drogach, a co najważniejsze wykonaliśmy te inwestycje w każdej z 15 gmin Żywiecczyzny. Przebudowano kilka skrzyżowań, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Isep w Żywcu Sporyszu, powstało wiele nowych przejść dla pieszych, znacznie poprawiono oznakowanie. Przeprowadziliśmy również remonty i odbudowę obiektów mostowych oraz budowę murów oporowych. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania związane ze zmianą organizacji ruchu oraz zdecydowanie poprawiliśmy bezpieczeństwo w miejscach szczególnie niebezpiecznych. W efekcie nie tylko znacznie poprawił się komfort jazdy, ale przede wszystkim wzrosło bezpieczeństwo na drogach całego powiatu – zaznacza starosta Adrian Midor.

Mówiąc o mijającej kadencji nie można oczywiście pominąć inwestycji oświatowych, na które wydano 70 mln zł.

– Środki te przeznaczono między innymi na termomodernizację pięciu placówek oświatowych w Żywcu: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz w Milówce: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Utworzyliśmy również Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu Moszczanicy. Wybudowaliśmy także nowoczesną salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu oraz kompleks boisk przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Przeprowadziliśmy renowację wnętrz żywieckiego LO. Dzięki modernizacji 27 pracowni kształcenia zawodowego i utworzeniu 6 tzw. „zielonych pracowni” podnieśliśmy poziom kształcenia zawodowego w naszych szkołach średnich. Cały czas staramy się inwestować i unowocześniać naszą bazę oświatową, a dowodem na to jest rozpoczęcie budowy dwóch Branżowych Centrów Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych. Staramy się również wspierać uczniów naszych szkół średnich poprzez przyznawanie stypendiów. W latach 2019-2023 Starostwo przyznało dla nich w sumie 887 270 zł. Mamy także dodatkowe środki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w olimpiadach, turniejach i konkursach, na co łącznie wydatkowano 351 300 zł – wylicza wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.

Dostrzegając problemy w komunikacji publicznej, które uwidoczniły się zwłaszcza w czasie pandemii i wprowadzonych obostrzeń, starostwo podjęło działania, aby stworzyć sieć powiatowych linii autobusowych. Władze powiatu pozyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Przy współpracy z zainteresowanymi gminami uruchomiono kilka linii, które docierają do nowego Szpitala Żywiec, jednocześnie zapewniając dojazd do pracy mieszkańców i uczniów do szkół średnich oraz pacjentów do żywieckiej lecznicy. W latach 2019-2023 na dotowane powiatowe linie autobusowe przeznaczono ponad 8,4 mln zł.

– Niezwykle ważnym działaniem z naszej strony było utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziechowach, z którego korzystają osoby z niepełnosprawnościami z Żywiecczyzny oraz budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – podkreśla wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Powiatowi włodarze nie zapomnieli również o tak ważnych dziedzinach życia jak kultura i sport. W mijającej kadencji zorganizowano wiele imprez o charakterze regionalnym, literackim, muzycznym i sportowym. Wiele z tych imprez szczyci się międzynarodowym uznaniem, a z roku na rok przyciągają one coraz więcej uczestników.

– Organizowanie imprez czy wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży jest dla nas nieustannym wyzwaniem i inspiracją do dalszych działań. W mijającej kadencji nagrodziliśmy setki osób, poczynając od najmłodszych i kończąc na seniorach, a najlepsi sportowcy z regionu otrzymali finansową nagrodę starosty żywieckiego. Wspieraliśmy także działalność Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, który zorganizował zawody i imprezy sportowe dla ponad 2,5 tys. dzieci i młodzieży. Jak widać działo się ogromnie wiele. Osiągnięte cele i zrealizowane zadania to efekt wysokiego profesjonalizmu oraz doświadczenia wszystkich urzędników Starostwa Powiatowego w Żywcu, czego odzwierciedleniem jest przyznanie powiatowi żywieckiemu wyróżnienia laureata w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2023. Tu też słowa podziękowania należy skierować do obecnego senatora Andrzeja Kalaty, który do października 2023 roku był starostą żywieckim – zaznacza starosta Adrian Midor.

google_news