Wydarzenia Sucha Beskidzka

Jest projekt Rady Ministrów. Osiedle Wójciki do Suchej Beskidzkiej!

Osiedle Wójciki w Tarnawie Dolnej. Fot. Paweł Szczotka

Od stycznia 2025 roku osiedle Wójciki ma zostać odłączone od Tarnawy Dolnej i przyłączone do Suchej Beskidzkiej! To informacja jaka pojawia się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy.

O tej sprawie pisaliśmy wielokrotnie, między innymi – TUTAJ i TUTAJ. Przypomnijmy, że mieszkańcy Osiedla Wójciki obecnie przynależą do Tarnawy Dolnej w gminie Zembrzyce. Jednak jedyny dojazd mają od strony Suchej Beskidzkiej Błądzonki. Kwestia secesji rozbiła się o fatalny stan drogi, a tak naprawdę braku jej remontu. Chodziło o odcinek po stronie Suchej Beskidzkiej. Były już wójt gminy Zembrzyce Łukasz Palarski twierdził, że nie może wykonać remontu, bo droga jest po stronie Suchej Beskidzkiej. Z kolei burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt wskazywał, że miasto nie ma interesu, aby wykonać drogę dojazdową, a w mieście jest o wiele więcej pilniejszych potrzeb do zrobienia. Ostatecznie mieszkańcy Osiedla Wójciki rozpoczęli starania o odłączenie się od Tarnawy Dolnej i przyłączenie do Suchej Beskidzkiej. Po konsultacjach i opiniach przyłączenie Osiedla Wójciki znalazło się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, które upubliczniono wczoraj (10 lipca) na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Nim rozporządzenie zostanie ostatecznie przyjęte, co ma nastąpić najpóźniej do końca lipca, to wcześniej musi „przejść” przez kilka komitetów przy Radzie Ministrów.

Oto co czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia w części dotyczącej przyłączenia Osiedla Wójciki do Suchej Beskidzkiej:

„Zmiana granic gminy o statusie miasta Sucha Beskidzka (województwo małopolskie, powiat suski) i gminy Zembrzyce (województwo małopolskie, powiat suski) polegająca na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Sucha Beskidzka części obszaru obrębu ewidencyjnego Tarnawa Dolna o powierzchni 23,70 ha (22 mieszkańców) z gminy Zembrzyce.

Wnioskodawcą jest Rada Miasta Sucha Beskidzka.

Rada Miasta Sucha Beskidzka przystąpiła do procedury zmiany granic Gminy Sucha Beskidzka i Gminy Zembrzyce z inicjatywy mieszkańców obszaru objętego wnioskiem (wieś Tarnawa Dolna, osiedle Wójciki), którzy zawsze czuli się związani z miastem Sucha Beskidzka, gdzie pracują, a dzieci uczęszczają do szkół i przedszkoli. Układ komunikacyjny wskazuje, że jedyny dogodny dojazd do tego obszaru odbywa się od strony i po terenach miasta Sucha Beskidzka. Tym samym korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, sklepów, kościoła czy kina dogodniejszy jest dla nich z miasta Sucha Beskidzka.

Analizowany obszar jedyne połączenie drogowe posiada z gminą Sucha Beskidzka. Dojazd do gminy Zembrzyce, w tym do centrum wsi Tarnawa Dolna odbywa się po drogach znajdujących się na terenie gminy Sucha Beskidzka (przez miasto Sucha Beskidzka).

Ustalenia planu miejscowego z 2006 r. przewidują na tym obszarze zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, użytki rolne oraz lasy i zalesienia. Układ komunikacyjny wyznaczono w oparciu o istniejącą drogę, biegnącą od gminy Sucha Beskidzka.

Konsultacje:

gmina Sucha Beskidzka:

frekwencja: 1,07%, za: 95,77%, przeciw: 1,41%, wstrzymało się: 2,82%,

gmina Zembrzyce:

frekwencja: b.d., za: 9,88%, przeciw: 90,12%

Opinie i stanowiska:

pozytywna opinia Rady Miasta Sucha Beskidzka,

negatywna opinia Rady Gminy Zembrzyce.

Teren osiedla Wójcików, gdzie mieszkańcy chcą się “przenieść” z Tarnawy Dolnej do Suchej Beskidzkiej. Fot. UG Zembrzyce

google_news