Wydarzenia Cieszyn

Miliony w chmurze, czyli po co może sięgnąć Brenna… | Sprostowanie

Fot. z arch. UG w Brennej/Facebook
Fot. z arch. UG w Brennej/Facebook

SPROSTOWANIE

Nie jest prawdziwa informacja zawarta w artykule Redakcji, pt. Miliony w chmurze, czyli po co może sięgnąć Brenna…, opublikowanym na Beskidzka24.pl w dniu 19 sierpnia 2022 r., że radni i za nimi mieszkańcy, z jakimś niezrozumiałym uporem i najwyraźniej wciąż pamiętając o niechlubnej tradycji liberum veto, postanowili zgłaszać sprzeciw wobec wszystkich kolejnych propozycji. Podstawowy i najczęściej jedyny argument: bo nie! Owszem, można ewentualnie zbudować wyciągi narciarskie, ale nowoczesne hotele, droga dojazdowa czy restauracje? Po co komu takie luksusy? zamieszczona jako komentarz do słów Wójta Jerzego Pilcha >>największa energia idzie na blokowanie wszelkich projektów<<

Radni są przeciwni tylko jednej konkretnej propozycji: zmianie planu zagospodarowania w obrębie Hali Jaworowej według wniosku złożonego przez inwestora. Nigdy nie podali argumentu “bo nie!”. Swoje stanowisko uargumentowali konkretnie w oświadczeniach odczytanych na sesji 16 maja 2022. Chodziło o niewykonanie przez Wójta wymaganych przepisami analiz poprzedzających podjęcie uchwały planistycznej oraz niespójny przekaz jaki radni dostawali od Wójta i samych inwestorów na temat inwestycji. Radni popierają budowę zarówno wyciągów, dróg jak i hoteli, czy restauracji w Gminie Brenna. Jednak w przypadku tak unikalnego miejsca jak Hala Jaworowa uważają, że możliwości jej zabudowy powinny pozostać na poziomie zgodnym z obecnie obowiązującym planem.

1) Radna Elżbieta Hubczyk
2) Radna Małgorzata Greń
3) Radny Artur Kłósko
4) Radny Krystian Żyłka
5) Radny Jan Staś
6) Radna Łucja Majewska
7) Radna Magdalena Myśliwiec
8) Radna Gabriela Gańczarczyk-Dec

google_news