Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Pandemia nie odpuszcza. ZUS przypomina zasady wypłacania świadczeń podczas kwarantanny i izolacji

Fot. z archiwum ZUS

Pandemia koronawirusa nie odpuszcza. Na kwarantannę lub izolację trafiają kolejne osoby. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że ubezpieczeni, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu, za czas kwarantanny lub izolacji, mają prawo do świadczeń chorobowych. W zależności od sytuacji, można otrzymać wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.

– Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ma również ubezpieczony, można je odnaleźć w zakładce “Kwarantanna, izolacja domowa” – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dokumenty potrzebne do wypłaty

Gdy świadczenie chorobowe wypłacane jest przez ZUS, wówczas ubezpieczony musi złożyć stosowny wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio w ZUS lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Można go wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE. ZUS – po otrzymaniu dokumentu – zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP). Gdy „chorobowe” wypłaca pracodawca, do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu płatnika w zakładce “Kwarantanna, izolacja domowa”. Jeśli zdarzy się, że na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie będą widoczne te informacje, to ubezpieczony w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych powinien złożyć swojemu pracodawcy pisemne oświadczenie.

– W oświadczeniu trzeba potwierdzić, że odbyliśmy obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Dokument ten stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej – wskazuje rzeczniczka.

Ponieważ podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu, to osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową, nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Powinny jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Kwarantanna domowników

Zgodnie z przepisami, osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, ma obowiązek poddać się kwarantannie. Rozpoczyna się ona od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Wzór oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej znaleźć można na stronie internetowej ZUS. Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca, do ich wypłaty wystarczy oświadczenie o kwarantannie. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3b lub wnioskiem o zasiłek chorobowy ZAS-53. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Dziecko albo inny członek rodziny w kwarantannie

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym w kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych: dzieckiem do lat 14, bądź dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat, lub innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny. Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym w kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B). Wzór oświadczenia znaleźć można na stronie internetowej ZUS-u (zakładka “Koronawirus”).

Energylandia - praca 2021
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments