Porady i inspiracje

Rozwiązanie umowy o pracę niezgodnie z prawem

Pracodawca wypowiedział z tobą umową o pracę niezgodnie z prawem? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli bezprawnie została rozwiązana umowa o pracę, masz dwie możliwości. Możesz ubiegać się o przywrócenie na stanowisko pracy na poprzednich warunkach lub złożyć pozew do sądu o odszkodowanie za zwolnienie niezgodne z prawem.

Znajdź odpowiednią kancelarię prawną

Jeżeli masz pewność, że zwolnienie zostało wykonane niezgodnie z obowiązującym prawem pracy w Polsce, możesz ubiegać się o przywrócenie stanowiska bądź odszkodowanie z tytułu bezprawnego zwolnienia. W tym celu udaj się do najbliższej kancelarii prawnej, a najlepiej sprawdź jak działa kancelaria www.krp-ks.pl. Czy zostaniesz przywrócony do pracy na poprzednich zasadach czy też otrzymasz odszkodowanie finansowe, o tym zdecyduje sąd pracy. Jednak dużo zależy od sposobu założenia i poprowadzenia sprawy w sądzie.

W jakich sytuacjach zostaje naruszone prawo pracy?

Zastanówmy się w jakich konkretnie sytuacjach zostaje naruszone prawo pracy? Kiedy będzie nam się należało odszkodowanie, a kiedy nasz wniosek do sądu pracy będzie bezpodstawny? Prawo pracy wyraźnie wskazuje, że pracodawca łamie przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę w konkretnych sytuacjach.

Mowa tutaj między innymi o braku pisemnego przedstawienia przyczyny zwolnienia czy też rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli zatem otrzymałeś od pracodawcy pismo mówiące o zwolnieniu bez obowiązkowego okresu wypowiedzenia, jeżeli nie została w nim podana żadna konkretna przyczyna, pracodawca nie działa w zgodzie z obowiązującym prawem pracy.

Kolejnym bezprawnym krokiem jest brak porozumienia ze związkami zakładowymi. Jeżeli pracujesz w zakładzie, gdzie działają czynnie związki zakładowe, a pracodawca zwolnił cię bez konsultacji z przedstawicielami związku, z całą pewnością prawo jest po twojej stronie, a umowa została rozwiązana bezprawnie. W takiej sytuacji kancelaria odszkodowawcza wystąpi do sądu z odpowiednim wnioskiem, który zostanie rozpatrzony z korzyścią dla poszkodowanego pracownika.

Inne przesłanki do bezpodstawnego zwolnienia, które podlega odszkodowaniu to między innymi rozwiązanie umowy o pracę po terminie, brak zachowania formy pisemnej zwolnienia czy naruszenie wyraźnego zakazu, który mówi o niemożliwości rozwiązania umowy, na przykład ze względu na stan zdrowia, okres ochronny w ciąży i inne tego typu uzasadnione przypadki.

Nie zależnie od tego z którą z wybranych kwestii pracownik uda się do sądu, to pracodawca jest winny zaistniałej sytuacji i powinien wypłacić pracownikowi należne odszkodowanie bądź przywrócić mu prawa pracownika na tych samych zasadach co przed zerwaniem umowy o pracę.

O jaką kwotę odszkodowania może ubiegać się pracownik?

W sytuacji, gdy zwolniony bezprawnie pracownik składa do sądu pracy wniosek o odszkodowanie, kwota może być jedynie wyznacznikiem faktycznie poniesionych strat finansowych wynikających z zatrudnienia i okresu wypowiedzenia, które nie zostało w zwolnieniu o pracę uwzględnione. Jeżeli pracownik chce uzyskać wyższe odszkodowanie, powinien złożyć wniosek do sądu cywilnego i jest to całkowicie odrębna sprawa sądowa. Tam na drodze cywilnej może dochodzić o odszkodowanie ze względu na poniesione straty finansowe i moralne.

W każdej sytuacji, kiedy jako pracownik nie wiemy czy pracodawca postąpił zgodnie z prawem, najlepiej jest udać się do kancelarii prawnej, gdzie nie tylko zostanie udzielona porada prawna z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ale również prawnik wystosuje odpowiedni wniosek do sądu, dzięki któremu będzie można przeciwko pracodawcy założyć sprawę w sądzie pracy o właściwe dla sprawy odszkodowanie.

google_news