Wydarzenia Bielsko-Biała

Sędziowie mówią „nie” pani prezes

Fot. Ilustracyjne

Podczas wtorkowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej okazało się, że prezes tegoż sądu, Anna Szwed-Szczygieł, nie ma poparcia sędziów wchodzących w skład tego gremium.

Zgromadzenie zostało zwołane co prawda w winnym celu, lecz w jego trakcie pojawił się wniosek o rozszerzenie obrad o głosowanie nad udzieleniem (lub nie) wotum zaufania pani prezes. W jego trakcie 8 sędziów było za udzieleniem jej wotum zaufania, 14 było temu przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Uchwała nie jest wiążąca i nie pociąga za sobą skutków prawnych. Wyraża jednak stanowiska sędziów na temat tego, czy obecna szefowa powinna nadal pełnić swoją funkcję. Warto nadmienić, że podobną w wymowie uchwałę podjęło dzień wcześniej Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Rejonowego w Żywcu, a jakiś czas temu w tym samym duchu wypowiedzieli się sędziowie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Anna Anna Szwed-Szczygieł została powołana na stanowisko prezesa SO w ubiegłym roku (wcześniej pełniła funkcję wiceprezesa) i od początku znaczna część środowiska sędziowskiego wyrażała pogląd, że była to nominacja z klucza partyjnego, nie konsultowana z samorządem sędziowskim.

google_news