Wydarzenia Wadowice

Ślubowanie w „Gorzeniu”

Kilkudziesięcioro uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach złożyło uroczyste ślubowanie.

Policyjne liceum w „Gorzeniu” (tak powszechnie nazywane jest CKZiU nr 2 w Wadowicach) funkcjonuje od 18 lat. Policyjna klasa została utworzona z inicjatywy ówczesnego dyrektora Jerzego Kotasia oraz nauczycieli Jacka Zarzyckiego (obecny dyrektor) i Piotra Laska.

Dotychczas szkołę opuściło 452 absolwentów. Według dyrektora Jacka Zarzyckiego, nauka w klasie o profilu policyjnym nie jest łatwa. – Oprócz podstawy programowej zgodnej z klasami humanistycznymi, uczniowie między innymi zdobywają wiedzę o pracy w policji, zapoznają się z podstawami prawa, uczestniczą w obozach szkoleniowych, w rozprawach sądowych, poznają tajniki pracy w służbie więziennej, wiele godzin spędzają na strzelnicach, pomagają w organizacji różnorodnych imprez i akcji charytatywnych – informuje dyrektor.

Dzisiejszą uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły, po czym pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, deklarując wierność Ojczyźnie, przestrzeganie prawa, szacunek do drugiego człowieka, a także wytrwałość w rozwoju osobowości i zdobywaniu wiedzy. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali zasady udzielania pomocy przedmedycznej oraz umiejętności walki wręcz.

Fot. Bogdan Szpila

google_news