Wydarzenia Żywiec

Starostwo Powiatowe w Żywcu – najnowsze informacje!

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Żywcu. Fot. Materiał prasowy

JEST DOFINANSOWANIE NA TRZECIE PIĘTRO SZPITALA ŻYWIEC. AŻ 30 MILIONÓW ZŁOTYCH!

To wyśmienita wiadomość dla mieszkańców Żywiecczyzny. Starostwo Powiatowe w Żywcu otrzymało promesę na 15 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na „Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap I”.

Nowy Szpital Żywiec uruchomiono 24 września 2020 roku, a więc ponad trzy lata temu. O tym, że kolosalnie poprawiły się standardy i jakość usług medycznych, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak do tej pory w nowoczesnym budynku nie zostało zagospodarowane trzecie piętro, co oczywiście wiąże się ze sporymi kosztami.

I tu mamy doskonałe wiadomości! Otóż Starostwo Powiatowe w Żywcu otrzymało promesę na 15 mln zł dotacji z przeznaczeniem na zagospodarowanie trzeciego piętra z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Do tego dochodzi pozyskane 10 mln zł dotacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu i 5 mln zł przez Urząd Miejski w Żywcu. Daje to łącznie 30 mln zł dotacji, a do tego dochodzi jeszcze kilka milionów wkładu własnego. Pozwoli to na przygotowanie trzeciego piętra – mówi starosta żywiecki Andrzej Kalata.

Na trzecim piętrze planowane są między innymi cztery sale operacyjne, gabinety i sale chorych. Dyrekcja placówki planuje przenieść tam oddział kardiologiczny, co z kolei pozwoliłoby na przekształcenie obecnej izby przyjęć w nowoczesny szpitalny oddział ratunkowy.

Przygotowane trzecie piętro pozwoliłoby także na to, by szpital starał się o uruchomienie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym, który jest niezwykle potrzebny w naszym regionie – podkreśla starosta Andrzej Kalata.

Szpital Żywiec cały czas stara się poszerzać wachlarz swoich usług. 25 września w placówce otwarto oddział kardiochirurgii z nowoczesnym wyposażeniem.

Dzięki temu mieszkańcy Żywiecczyzny nie muszą już szukać pomocy w odległych ośrodkach kardiologicznych. Kardiochirurgia jest oddziałem bardzo wysoko specjalistycznym i nie było łatwo przekonać decydentów, że ten oddział jest tutaj potrzebny. Trochę zaryzykowaliśmy, ale wierzę w to, że będziemy mogli na szeroką skalę operować serca w żywieckim szpitalu – mówi dyrektor Szpitala Żywiec Małgorzata Świątkiewicz.

Dodaje, że dzięki otwarciu oddziału kardiochirurgicznego placówka może teraz prowadzić pełny zakres świadczeń sercowo-naczyniowych.

 

TWORZYMY DWA BCU

W ostatnim czasie Starostwo Powiatowe w Żywcu rozpoczęło dwa projekty związane z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności (BCU).

Wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk mówi, że Branżowe Centra Umiejętności to, pod względem technologicznym, rozwinięte ośrodki kształcenia i egzaminowania w danej branży. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało dofinansowanie na 120 ośrodków BCU w całej Polsce, w tym na dwa w Żywcu. Wartość całego zadania związanego z utworzeniem BCU przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu wynosi 13 mln zł, a ponad 14,1 mln zł na BCU przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Projekt zakłada najpierw utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego, a następnie szeroką współpracę z pracodawcami, uczelniami wyższymi i podmiotami branżowymi m.in. poprzez szkolenia, kursy dla młodzieży i dorosłych oraz dla nauczycieli. Mają one zapewnić wsparcie dla istniejących placówek edukacyjnych i umożliwić tworzenie nowych. Krótko mówiąc, podstawowe zadanie BCU to rozwój szkolnictwa zawodowego. Jako pierwszy ruszył projekt utworzenia BCU przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. W tym przypadku chodzi o BCU w dziedzinie energetyki odnawialnej. Planowy termin zakończenia prac budowlanych na warsztatach Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu to czerwiec 2024, a rozpoczęcie działania BCU przewiduje się od września 2025 roku – zaznacza wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Drugi projekt to BCU przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu. Jego realizacja jeszcze się nie rozpoczęła, ale trwają przygotowania i uzgodnienia.

Projekt związany jest z dziedziną instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych – dodaje wicestarosta.

POPRAWIAMY KOMUNIKACJĘ

Władze powiatu żywieckiego starają się cały czas monitorować problemy z komunikacją autobusową na terenie Żywiecczyzny.

Niestety, wykluczenie komunikacyjne jest problemem wielu mieszkańców z odległych miejscowości, a jednocześnie Powiat nie ma swojego operatora (typu PKS) i bezpośredniego wpływu na obsługę przez prywatnych przewoźników połączeń komunikacji zbiorowej. Po wielu sygnałach od mieszkańców udało się doprowadzić do kilku korekt w rozkładach jazdy.

Wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk mówi, że samorządowcy starają się reagować na wszelkie uwagi płynące z całego powiatu i na bieżąco przekazywać te sugestie przewoźnikom. Dotyczy to głównie zgłoszeń od rodziców i dzieci dojeżdżających do szkół średnich w Żywcu.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego podjęliśmy działania, by usprawnić połączenia komunikacyjne w oparciu o nowe plany lekcji uczniów szkół średnich. Przekazaliśmy przewoźnikom obsługującym linie autobusowe na terenie powiatu dane o liczbie uczniów i ich kierunki dojazdów do szkół. Zgłosiliśmy też uwagi do urzędów gmin Rajcza, Milówka i Ujsoły co do aktualnie obowiązujących rozkładów jazdy, aby dokonać korekty – podkreśla wicestarosta.

Ponadto utworzono dodatkowe połączenia z Pewli Wielkiej do Żywca o 5.40 i o 18.40, a także z Żywca do Pewli Wielkiej o 19.20. Po uzgodnieniach z przewoźnikiem obsługującym powiatową linię Żywiec Nowy Szpital – Ślemień Bąkówka dokonano korekty minutowej polegającej na opóźnieniu kursu z godziny 19.58 na 20.08. w kierunku Ślemienia Bąkówki.

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Starostwo Powiatowe odpowiedzialne jest za organizację przewozów autobusowych międzygminnych (rozkłady jazdy). Natomiast poszczególne gminy odpowiadają za przewozy na terenie swojej gminy – przypomina wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

POWSTAŁA WINDA

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce zakończono prace przy budowie windy przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek szkoły, popularnie zwanej „Ogólniakiem”, to budynek dwupiętrowy. Dlatego powstanie windy stało się tu koniecznością.

Jej uruchomienie ułatwiło życie uczniom, nauczycielom, pracownikom, a przede wszystkim osobom, które mają trudności z poruszaniem się po schodach – mówi starosta żywiecki Andrzej Kalata.

Budowę windy zrealizowano w ramach projektu „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej”, na który Starostwo Powiatowe w Żywcu pozyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt inwestycji to 450 tys. zł.

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Żywcu obchodzono Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystości rozpoczęto od ślubowania złożonego przez 17 nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Kolejnym punktem było wręczenie dla 58 nauczycieli nagród starosty żywieckiego za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i wychowawczej. Odbyło się także uroczyste pożegnanie i podziękowanie dla 21 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy przechodzą na emeryturę.

W tym roku nagrodę ministra edukacji i nauki otrzymał Mirosław Staszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy. Z kolei nagrody śląskiego kuratora oświaty przypadły Jackowi Biłce, dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu oraz Mirosławowi Dziergasowi, dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu – mówi starosta Andrzej Kalata.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie I LO w Żywcu, Formacji Aqua Dance z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu.

google_news