Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Szkoła kolejowa Zespołu Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Szkoła kolejowa Zespołu Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach funkcjonuje w naszym regionie z powodzeniem już trzech lat prowadząc kształcenie młodzieży na poziomie technikum o profilu technik transportu kolejowego oraz branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych.

 

Zajęcia praktyczne w technikum odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły, natomiast uczniowie szkoły zawodowej zajęcia praktyczne w przeważającej większości odbywają na terenie Zakładów Taboru Kolejowego PKP CARGO w Czechowicach- Dziedzicach, jak również w mniejszym wymiarze na obiektach spółki PKP Intercity oraz w szkole. Nauczycielami przedmiotów zawodowych, zarówno teoretycznych , jak i praktycznych są wykładowcy i instruktorzy spółek kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe (w technikum), PKP CARGO oraz PKP Intercity. Szkoła posiada prócz sal lekcyjnych i pracowni tematycznych 3 profesjonalne pracownie kolejowe, na które składają się pracownia prowadzenia i sterowania ruchem kolejowym, wyposażona w nowoczesny symulator LCS prowadzenia i nadzorowania ruchem kolejowym (pomoc naukowa, którą posiadają tylko nieliczne szkoły kolejowe w Polsce), pracownia modelowa dróg i taboru ruchu kolejowego, na którą składa się profesjonalna sterowana cyfrowo i analogowo makieta kolejowego, wyposażona w szeroki zakres taboru kolejowego czołowych firm modelarskich PIKO i Roco, jeżdżących od ok. 40 lat po dzień dzisiejszy po polskich szynach wraz z niezwykle pieczołowicie wykonanym otoczeniem krajobrazowym i infrastrukturą, jak również pracownię mechaniki kolejowej. Uczniowie szkoły branżowej I stopnia uczący się w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych zdobywają wiedze związaną z diagnozą, kontrolą i naprawą taboru kolejowego, z kolei uczniowie technikum w ciągu 5 lat nauki poznają zagadnienia obejmujący szeroki wachlarz zagadnień, na który składają się przede wszystkim prowadzenie, nadzorowanie i sterowanie ruchem kolejowym, automatyka, mechanika, tabor kolejowy, logistyka oraz obsługa klienta. Młodzież oddziałów kolejowych ma możliwość przy spełnieniu określonych kryteriów (frekwencja, oceny i ogólnie rozumiana postawa uczniowska) może skorzystać z programu stypendialnego dla uczniów szkół średnich wiążącego się prócz wynagrodzenia każdego miesiąca z darmowych przejazdów kolejowych na cały kraj oraz z gwarancja pracy w spółce po zakończeniu szkoły.

Prócz nauki przedmiotów zawodowych placówka prowadzi normalny tok nauczania zgodny z wytycznymi MEN, jak również prowadzi szereg zajęć pozalekcyjnych obejmujących kółko modelarskie, kółka tematyczne przyrodnicze i informatyczne oraz okresowo zajęcia sportowe tenisa ziemnego i żeglarstwa. W bieżącym roku młodzież klas III i II wraz z dyrektorem brała udział w praktykach zagranicznych w ramach programu unijnego Erasmus + w Grenadzie na południu Hiszpanii. Wreszcie prócz doświadczonej kadry nauczycielskiej, dobrej bazie sportowej szkoła zapewnia również szeroko zakrojoną pomoc pedagogiczno- psychologiczną, co jest jednym z wiodących problemów młodzieży szkolnej w ostatnich latach.

Strona https://www.szkoly.zywiec.zdz.pl/
Film promocyjny https://youtu.be/gdlpVTvHJn0
Film makieta kolejowa https://www.youtube.com/watch?v=o3jxFd1yK3A
tel. 33 861 23 73 tel. 697 818 746

 

google_news