Wydarzenia Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Trzecie i czwarte podejście. Nadal nie wybrano marszałka województwa małopolskiego! (AKTUALIZACJA)

Poseł Łukasz Kmita (PiS) i sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

W Krakowie trwa dzisiaj (1 lipca) sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Po dwóch wcześniejszych nieudanych próbach wyboru marszałka województwa małopolskiego podejmowana była trzecia i czwarta. Ale tym razem oprócz kandydata z PiS posła Łukasza Kmity z Olkusza jest i kandydat opozycji sejmikowej: wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar (Trzecia Droga – PSL) z Kęt! Jak to się zakończyło?

O kuriozalnej sytuacji w Sejmiku Województwa Małopolskiego i problemach z wyborem nowego marszałka z Zarządem Województwa Małopolskiego pisaliśmy – TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ.

***

Niezwykle burzliwa dyskusja w Sejmiku dotyczy między innymi słynnego listu posła Łukasza Kmity (PiS) skierowanego do przewodniczącego Sejmiku Jana Tadeusza Dudy (PiS). List mocno krytykowany przez opozycję broniony jest między innymi przez samego autora, czyli posła Łukasza Kmitę (PiS).

Fot. Materiał prasowy

***

Jeszcze 19 czerwca Łukasz Kmita (PiS) stwierdził, że jeśli zostanie marszałkiem województwa małopolskiego, to do Zarządu Województwa Małopolskiego zaproponuje na wicemarszałków Witolda Kozłowskiego (dotychczasowy marszałek) i Łukasza Smółkę (dotychczasowy wicemarszałek), a na członków zarządu Ryszarda Pagacza (radny Sejmiku Województwa Małopolskiego i były wicewojewoda małopolski) i Iwonę Gibas (dotychczasowa członek zarządu – wszyscy z PiS). To oznacza, że w porównaniu do dotychczasowego zarządu zabrakłoby w nim wicemarszałka Józefa Gawrona (PiS) i członka zarządu Marty Malec-Lech (Suwerenna Polska).

***

Wojewoda Krzysztof Klęczar (Trzecia Droga – PSL) na pytanie kogo zaproponuje do Zarządu Województwa Małopolskiego stwierdził, że statut wyraźnie określa, iż kandydatów podaje wybrany marszałek. Natomiast zapewnił, że jeśli zostanie marszałkiem, to w Zarządzie Województwa znajdą się przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, które są na sali.

– Chcę, aby był to Zarząd zgody i porozumienia – podkreślił wojewoda Krzysztof Klęczar.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar (Trzecia Droga – PSL) i sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

***

Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna udała się do innego pomieszczenia, aby przeliczyć głosy. W tle słychać było głos przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej i radnej Danuty Kawy (PiS) z Palczy, która stwierdziła: – Aż się boję tam iść.

***

W głosowaniu 32 głosy były ważne, a 7 nieważnych. Na kandydaturę Krzysztofa Klęczara głosowało 18 radnych, a na Łukasz Kmitę – 14. Tym samym żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, która wynosiła 20. Tym samym nada nie wybrano marszałka województwa małopolskiego.

***

O 16.01 przewodniczący Jan Tadeusz Duda ogłosił 30-minutową przerwę w obradach.

***

Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj (1 lipca) zwołana zostanie kolejna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego z wyborem marszałka!

***

Przewodniczący Jan Tadeusz Duda o 17.01 zamknął IV sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego i po chwili otworzył nową V sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego. Po czym ogłosił przerwę w obradach do 18.00 na wniosek radnych z PiS.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

***

Ogłoszona przerwa wydaje się ciągnąć w nieskoczoność, bo o 19.00 obrad jeszcze nie wznowiono!

***

Sesję wznowiono o 19.04.

***

Zgłoszenia kandydatów na marszałka.

Radny Rafał Stuglik (PiS): – Naszym kandydatem na marszałka województwa małopolskiego niezmiennie jest poseł Łukasz Kmita.

Radny Stanisław Sorys (Trzecia Droga) zgłosił wojewodę małopolskiego Krzysztofa Klęczara jako kandydata na marszałka.

***

Nadal nie ma rozstrzygnięcia w sprawie wyboru marszałka województwa małopolskiego!

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że na 39 głosów tych ważnych oddano 35, a nieważnych 4. Za Krzysztofem Klęczarem głosowało 19, a za Łukaszem Kmitą 16.

***

Poseł Łukasz Kmita dał wyraźny sygnał, że nadal zamierza kandydować na marszałka. Z kolei wojewoda Krzysztof Klęczar powiedział, że już więcej nie będzie ścigał się z kolegą Kmitą. Zapowiedział, że zgłoszony zostanie nowy kandydat.

***

Przewdniczący Sejmiku Jan Tadeusz Duda zapowiedział, że kolejna VI sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego odbędzie się we wtorek (2 lipca) o 18.00.

google_news