Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn

Ustroń: Nie żyje Jan Podżorski

Fot. FB MIasto Ustroń

Mamy smutną wiadomość. Nie żyje Jan Podżorski z Ustronia.

Jan Podżorski pseudonim “Haker” urodził się 19 września 1923 r. w Ustroniu. Większą część swego życia zawodowego związał z miejscową Kuźnia. Pracę rozpoczął w kwietniu 1946 r. jako rachmistrz wydziałowy kuźni parowej. W 1948 r. został skierowany przez zakład na naukę do Państwowego Technikum w Bytomiu, gdzie rok później uzyskał zawód technika mechanika. Następnie pełnił funkcję głównego dyspozytora Kuźni Ustroń oraz, od 1950 r., kierownika wydziału kuźni, a następnie wykańczalni.

W latach 1962 – 1967 studiował na wydziale mechanicznym Politechniki Gliwickiej, gdzie otrzymał dyplom inżyniera mechanika, obroniwszy pracę pt. „Młot spadowy deskowy”. W II połowie lat 60. Jan Podżorski zaangażowany był w uruchomienie Kuźni w Skoczowie, otwartej w 1968 r. Po połączeniu zakładów kuźniczych w Ustroniu i Skoczowie z Wytwórnią Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Białej objął stanowisko szefa produkcji zakładu nr 3 WSM (Ustroń), a w latach 1971 – 1973 kierował tymże zakładem.

Kulminacją zawodowej kariery Jana Podżorskiego było pełnienie w latach 1973 – 1977 funkcji dyrektora zakładów nr 3 i 4 Fabryki Samochodów Małolitrażowych (Ustroń i Skoczów). Następnie przez 3 lata pracował w Ośrodku Badawczo Rozwojowym FSM w Bielsku-Białej, skąd w 1980 r. odszedł na rentę zdrowotną.

Pozostał aktywny w sferze społecznej, pełniąc funkcję radnego Miasta Ustroń. Był członkiem Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń od chwili jego założenia. Zmarł w wieku niespełna 100 Lat.

google_news