Kultura i rozrywka Wadowice

Wagabunda na szlaku

Fot. Archiwum SP w Brodach.

Po raz 22. uczniowie szkół podstawowych z kalwaryjskiej gminy wędrowali turystycznymi szlakami.

Uczestnicy wyruszyli z różnych miejscowości (Barwałd, Leńcze, Stanisław Dolny, Stronie, Lanckorona), by po przejściu wyznaczonych tras zameldować się przy Szkole Podstawowej w Brodach.

Patronat honorowy nad imprezą obok burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego objęli: Michalina Jankowska – dyr. Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Małgorzata Prażnowska, dyr. SP w Brodach.

Każda grupa otrzymała zadania do wykonania poświęcone turystyce, szlakowi, patronowi tegorocznego Rajdu (kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu). Trzeba było również skorzystać z aplikacji do odczytywania kodów QR, w sposób zdalny wysyłane też były niektóre odpowiedzi.

Pogoda okazała się wyjątkowo łaskawa. Od samego rana świeciło słońce i mimo, że nie grzało mocno, w zdecydowany sposób dodawało energii do marszu. Czyste powietrze pozwalało nasycić się wspaniałymi widokami okolic Brodów.
Na strudzonych wędrowców przy szkole w Brodach czekał poczęstunek: drożdżówka i napój oraz lody!!!
Okolicznościowe plakietki tegorocznego Rajdu Wagabunda zaprojektował Szymon Jaglarz, uczeń kl. 4a w SP w Brodach.

Po sprawdzeniu odpowiedzi i podsumowaniu ogłoszono zwycięzców.
– W kategorii „gospodarze” (SP w Brodach) z grona klas „0” – wygrał oddział przedszkolny z Brodów. W kategorii klas I-III najlepszą okazała się klasa II z Brodów. Wśród klas IV-VI zwyciężyła klasa VI, a w kategorii najstarszych (klasy VII – VIII) – klasa VII b.

Osobną kategorię stanowili goście, spośród nich zwyciężyła klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Barwałdzie Średnim. Tuż za nimi uplasowała się klasa VIII ze Szkoły Podstawowej w Stanisławiu Dolnym Dolany, a trzecie miejsce zajęła klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Barwałdzie Średnim.

Tego typu imprezy nie organizują się same. Za całość odpowiedzialny był nauczyciel przyrody, geografii oraz informatyki w Szkole Podstawowej w Brodach Jacek Wojewodzic, który opracował trasy, konkursowe pytania, zapewnił transport oraz zadbał o patronat i sponsorów imprezy.