Wydarzenia Cieszyn

Wisła: Budżetowe propozycje

Fot. Krzysztof Marciniuk

Burmistrz Wisły zachęca mieszkańców, by składali wnioski z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w roku 2020 i ewentualnej ich kontynuacji w latach kolejnych.

Chcemy kontynuować realizowaną od wielu lat zasadę partycypacji społecznej w przygotowaniu projektu budżetu – mówi Tomasz Bujok. Wnioski wraz z uzasadnieniem można składać do 21 września. Zastrzeżenie jest takie, że złożenie wniosku nie gwarantuje automatycznego uwzględnienia zadania w projekcie budżetu.

Więcej informacji oraz dokumenty źródłowe dotyczące projektu budżetu na rok 2020 są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w sekcji Budżet Miasta.

google_news