Wydarzenia Cieszyn

Wisła: Niezbyt chlubne zachowania na górskich szlakach

Fot. Zbigniew Wrzecionko

Donosi o nich przewodnik beskidzki Zbigniew Wrzecionko, a chodzi o oznakowania tych szlaków.

Pan Zbigniew, w portalu społecznościowym o regularnym zamieszczaniu przez kogoś lub większa grupę napisów flamastrem na tabliczkach z oznakowaniem górskich. Takie coś ostatnio miało miejsce na tabliczkach, umieszczonych na słupie, między Baranią Górą, a Stecówką. Nie jest to sytuacja jednostkowa.  Kilka tygodni temu Zbigniew Wrzecionko podobne “inskrypcje” zauważył na filarze wiaduktu kolejowego w Dziechcince.

Treść napisów jest różna, ale wiele w niej odniesień słownych do miłości i Jezusa. Napisy czynione są na znakach, które malowane są przez znakarzy PTTK, często przy sporym wysiłku, w ramach prywatnego czasu, z dużym poświęceniem i pasją.

Fot. Zbigniew Wrzecionko

google_news