Wydarzenia Cieszyn

Wisła: Szykuje się wielki remont

Na tym newralgicznym skrzyżwoaniu w Jaworniku będzie rondo * Fot. Krzysztof Marciniuk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi wojewódzkiej DW 941, na odcinku od obwodnicy Ustronia do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942.

Z treści zamówienia wynika, że roboty obejmą m.in. rozbudowę jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 941, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, budowę i przebudowę mostów, przebudowę przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szereg prac związanych z sieciami uzbrojenia terenu, takich jak: budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej, budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa sygnalizacji świetlnej. Nastąpi też wycinka kolidującej zieleni.
Modernizacja obejmie odcinek DW 941 o długości blisko 5,1 km, od wlotu obwodnicy Ustronia w tzw. starą drogę do Wisły, po rondo w Wiśle Oazie. Planowana jest m.in. budowa ronda w Wiśle Jaworniku w rejonie galerii i stacji paliw.

google_news