Porady i inspiracje Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Wspólna Taryfa Celna – czym jest klasyfikacja towarów?

Wspólna Taryfa Celna jest to system klasyfikowania towarów, który podzielony jest według określonych zasad oraz kryteriów. A zatem jest to podstawowe narzędzie, po które sięga każda agencja celna. W systemie Wspólnej Taryfy Celnej towary poszeregowane są w 21 sekcjach i w 99 działach.

Wspólna Taryfa Celna – nomenklatura towarowa, tabela stawek celnych i klasyfikacja towarów

Wspólna Taryfa Celna zbudowana jest z dwóch głównych części:

 1. Nomenklatury towarowej określanej również jako „nomenklatura taryfowa”, która zawiera opis słowny jak, kody cyfrowe i jednostki miar, a także reguły interpretacyjne i noty wyjaśniające;
 2. Tabeli kolumn stawek celnych, czyli tzw. “taryfy celnej”, która w sposób ogólny zawiera reguły ich zastosowania, jak również sposobu obliczania.

Klasyfikacja towarów została wprowadzona po to, by je usystematyzować i grupować, przy użyciu specjalnych kodów. W Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej, obowiązuje Wspólna Taryfa Celna – TARIC. Ponadto mamy też w pełni zintegrowany ze Wspólną Taryfą Celną system ISZTAR, obejmujący informacje z zakresu podatków VAT oraz akcyzy.

Wspólna Taryfa Celna TARIC zawiera takie informacje jak:
 • kody towarów,
 • procentowe lub kwotowe stawki celne za określoną jednostkę,
 • podstawowe przepisy prawne,
 • okres ważności taryfy celnej,
 • kontyngenty taryfowe,
 • preferencje celne,
 • zawieszenia cła,
 • dane do nadzoru eksportu i importu,
 • okres ważności taryfy celnej,
 • zakazy eksportu i importu,
 • zwroty eksportowe,
 • wskaźniki antydumpingowe,
 • cła wyrównawcze.
Jakie konsekwencję wynikają z zastosowania błędnej klasyfikacji?

Niezwykle istotną kwestią jest poprawne klasyfikowanie towarów. Błędna taryfa prawdopodobnie będzie skutkowała nieprawidłowym naliczeniem cła, a nawet przestojem czy też zatrzymaniem towaru. Ponadto może się to skończyć dodatkowymi kosztami bądź odsetkami, ponieważ kod taryfy celnej, zastosowany przy odprawie importowej lub eksportowej, podlega dodatkowo wstecznej weryfikacji władz celno-skarbowych. Jeśli okaże się, podczas kontroli celno-skarbowej, że importer uiścił zbyt niską należność, która była wynikiem zastosowania błędnej taryfy, będzie on musiał wnieść niedopłatę wraz z odsetkami.

Może też dojść do takiej sytuacji, że w skutek zastosowania niepoprawnej klasyfikacji, zostaną utracone korzyści. W przypadku uiszczenia zbyt wysokiej opłaty celnej, można złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty. Konieczne jest jednak odpowiednie udokumentowanie. Przy czym należy pamiętać, że samo złożenie wniosku nie jest tożsame z jego pozytywnym rozpatrzeniem.

Jak używa się Wspólnej Taryfy Celnej?

Klasyfikacja towarów przeprowadzana jest w oparciu o nazwy pozycji oraz postanowienia, które zostały zawarte w uwagach do poszczególnych działów. Oczywiście wszystko powinno odbywać się stosownie do podanych reguł, jeśli nie są one sprzeczne z treścią pozycji czy uwag. Reguły te znacznie pomagają w poprawnej klasyfikacji poszczególnych towarów według sposobów określonych w taryfie.

Kronika2110_m
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments