Bielsko-Biała Na sygnale

Zwiększone środki bezpieczeństwa w straży pożarnej

W związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 w jednostkach JRG w Bielsku-Białej wdrożono szereg różnych obostrzeń. Jednostki OSP włączone do KSRG otrzymały wytyczne, które są takie same jak w przypadku jednostek JRG.

– W przypadku prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych staramy się uzyskać informację, czy dany budynek nie jest objęty kwarantanną, informacje podaje nam nasze MSK. W przypadku gdy w budynku będzie objęty kwarantanna, to strażacy muszą się ubrać w specjalistyczne ubrania ochronne, wchodzą do obiektu i działają tak, jakby to była strefa zagrożona. Pierwszy wywiad z osobami poszkodowanymi prowadzimy z bezpiecznej odległości. Jeśli chodzi o zapewnienie ciągłości służby w jednostkach PSP, to strażacy z danej jednostki, nie mogą się spotykać ze strażakami z innej jednostki. Aparaty ochrony górnych dróg oddechowych użyte w trakcie akcji, zawozimy do JRG1, tam są dezynfekowane, napełnione i przygotowane do ponownego użycia – powiedział nam ratownik.

W związku z sytuacją wynikającą z ogłoszonej pandemii koronawirusem SARS-Cov-2 do jednostek włączonych do KSRG przesłano szereg różnych wytycznych dotyczących zabezpieczeń i zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Wszelkie dodatkowe informacje w tym zakresie są przedstawione na stronie www.straz.gov.pl.

google_news