Wydarzenia Żywiec

Żywiec: Od poniedziałku zmiany w starostwie!

Fot. Paweł Szczotka

Starostwo Powiatowe w Żywcu poinformowało o nowych zasadach funkcjonowania urzędu od poniedziałku (30 marca).

Jak podkreśla starosta żywiecki Andrzej Kalata od 30 marca zostaje wstrzymane przyjmowanie klientów we wszystkich lokalizacjach starostwa.

Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków, dokonywania płatności w kasie starostwa, potwierdzania profilu zaufanego. Mieszkańcy mogą kontaktować się z pracownikami naszego urzędu we wszystkich sprawach prowadzonych w starostwie drogą telefoniczną, elektroniczną lub przesyłać dokumenty drogą pocztową lub z wykorzystaniem platformy e-PUAP oraz SEKAP – wylicza starosta Andrzej Kalata, który dodaje, że wykaz danych kontaktowych do poszczególnych komórek wewnętrznych starostwa oraz jednostek organizacyjnych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://www.zywiec.powiat.pl.

AKTUALNE GODZINY PRACY URZĘDU:

Poniedziałek, wtorek i piątek – 7.00 – 14.00
Środa – 8.00 – 16.00
Czwartek – 7.00 – 13.00

Sposoby załatwienia sprawy w poszczególnych wydziałach:

1. Wydział Komunikacji (Żywiec, Al. Wolności 2)
Wydział nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych zgłoszonych i potwierdzonych wcześniej drogą telefoniczną). Wszystkie wizyty umówione do tej pory zostają anulowane. Mieszkańcy we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji mogą kontaktować się z pracownikami urzędu wyłącznie telefonicznie i e-mailowo w godzinach pracy urzędu lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP albo SEKAP. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Komunikacji drogą e-mailową (komunikacja@zywiec.powiat.pl) lub drogą telefoniczną pod następującymi numerami telefonów:

Sekretariat:
tel. 33 860 16 10

Rejestracja pojazdów
tel. 33 860 16 03
tel. 33 860 16 04
tel. 33 860 16 05
tel. 33 860 16 18

Wyrejestrowanie pojazdów, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych
tel. 33 860 16 06
tel. 33 860 16 22

Wydawanie praw jazdy, wydawanie zatrzymanych praw jazdy oraz Profili Kandydata na Kierowcę
tel. 33 860 16 11
tel. 33 860 16 13

Inżynieria ruchu i nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców
tel. 33 860 16 16
tel. 33 860 16 15

2. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (Żywiec, Al. Wolności 2)
Pracownicy wydziału udzielają informacji o toczących się postępowaniach jak i sposobach załatwienia poszczególnych spraw wyłącznie telefonicznie. Operaty techniczne, wnioski i pisma do wydziału można składać bez „potwierdzenia odbioru” do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Starostwa przy Al. Wolności 2 (siedziba Wydziału Geodezji). W celu złożenia takiego pisma należy zadzwonić na dzwonek znajdujący się przy drzwiach wejściowych do budynku. Dodatkowo obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzona będzie
codziennie w godzinach od 11.30 do 13.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z właściwym pracownikiem Wydziału zamiaru odbioru dokumentacji. W pozostałym zakresie dotyczącym funkcjonowania Wydziału Geodezji informacje udzielane są drogą telefoniczną lub e-mailową.
Kontakt do Wydziału: e-mail: geodezja@zywiec.powiat.pl
Ewidencja gruntów i budynków:
– dla gmin: Świnna, Milówka, Czernichów, Żywiec, Łękawica, Ujsoły, Węgierska Górka ,
Lipowa, Jeleśnia, Koszarawa – 33 860 16 61
– dla gmin: Radziechowy-Wieprz, Ślemień, Gilowice, Łodygowice, Rajcza – 33 860 16 34

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
– w sprawie operatów technicznych: 33 860 16 46
– kierownik PODGiK: 33 860 16 40
– wydawanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów: 33 860 16 44
– zgłoszenia prac geodezyjnych: 33 860 16 47

Gospodarka Nieruchomościami:
– użytkowanie wieczyste: 33 860 16 51
– mienie Skarbu Państwa: 33 860 16 35
– mienie powiatu: 33 860 16 56
– wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej: 33 860 16 56
Sekretariat: 33 860 16 42

3. Wydział Budownictwa (Żywiec, ul. Krasińskiego 13)
Pracownicy wydziału prowadzący daną sprawę udzielają informacji o toczących się postępowaniach wyłącznie telefonicznie. Wydział nie przyjmuje klientów poza wyjątkowymi sytuacjami (w przypadku konieczności osobistego stawiennictwa wyłącznie za telefonicznym potwierdzeniem wcześniejszej wizyty z ustaleniem terminu, godziny oraz warunków spotkania. Zapytania ogólne dotyczące składania nowych wniosków należy kierować drogą e-mailową lub telefoniczną. Kontakt do Wydziału: e-mail: budownictwo@zywiec.powiat.pl
Sekretariat: 33 860 50 76, 33 860 50 73

Pracownicy prowadzący postępowania: 33 860 50 41, 33 860 50 40, 33 860 50 94, 33 860 50
38, 33 860 50 37

4. Wydział Ochrony Środowiska (ul. Krasińskiego 13)
Pracownicy wydziału udzielają informacji o toczących się postępowaniach jak i sposobach załatwienia poszczególnych spraw wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową.
Kontakt do Wydziału:
– w sprawach dokumentacji geologicznej  – tel. 33/8605072, e-mail – s8154@zywiec.powiat.pl
– w sprawach pozwoleń zintegrowanych, emisji gazów lub pyłów do powietrza – tel. 33/8605043, e-mail – s8230@zywiec.powiat.pl
– w sprawach kart wędkarskich, rejestracji sprzętu do połowu ryb, rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom, zaświadczeń dotyczących uproszczonych planów urządzenia lasu  – tel. 33/8605042, e-mail – s8280@zywiec.powiat.pl
– w sprawach przetwarzania, wytwarzania i  zbierania odpadów oraz informacji o środowisku – tel. 33/8605006, e-mail – s8175@zywiec.powiat.pl
– w sprawach spółek wodnych – tel. 33/8605006, e-mail – s8322@zywiec.powiat.pl
– w sprawach zezwoleń na usuwanie drzew i gospodarki leśnej – tel. 33/8605019, e-mail – dyrektor.wos@zywiec.powiat.pl

5. Zespół Zamówień Publicznych (ul. Krasińskiego 13)
W zakresie prowadzonych postępowań przetargowych Wykonawcy składają oferty i wszelkie inne dokumenty przetargowe według informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pismach kierowanych do Wykonawców. W razie jakichkolwiek wątpliwości Zespół ds. zamówień publicznych prosi o kontakt telefoniczny 33 860-50-49/50 lub e-mailowy przetargi@zywiec.powiat.pl

6. Od 30 marca zawiesza się:
a) możliwość osobistego składania pism i dokumentów na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13. Dopuszcza się jedynie złożenie pism bez „potwierdzenia odbioru” do skrzynki umieszczonej w wejściu do budynku Starostwa przy Krasińskiego 13. W celu złożenia takiego pisma należy zadzwonić na dzwonek znajdujący się przy drzwiach wejściowych do budynku.
b) Możliwość dokonywania płatności w kasie zarówno w budynku Starostwa przy al. Wolności 2 jak i Krasińskiego 13. Informacji o sposobach wnoszenia opłat za poszczególne czynności administracyjne oraz numerach kont bankowych udzielają pracownicy poszczególnych wydziałów.
c) Przyjmowanie klientów przez punkt ksero oraz punkt bankowy znajdujący się na parterze budynku Starostwa przy ul. Krasińskiego 13.

7. W zakresie spraw załatwianych w pozostałych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Żywcu prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonu oraz adresami e-mailowymi:

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
33 860 22 44, tksp@zywiec.powiat.pl

Wydział Organizacyjny
33 860 50 13, organizacyjny@zywiec.powiat.pl

Wydział Oświaty i Wychowania
33 860 50 80, oswiata@zywiec.powiat.pl

Biuro Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji
33 860 50 07, brf@zywiec.powiat.pl

Zespół ds. Transportu
33 860 50 62, zt@zywiec.powiat.pl

Zespół Audytu i Kontroli
33 860 50 57, kierownik.zak@zywiec.powiat.pl

Zespół Zarządzania Kryzysowego
33 861 94 90, zzk_zywiec@zywiec.powiat.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
33 860 50 20, prk@zywiec.powiat.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna
33 860 50 21

Biuro Informacji Starostwa Powiatowego w Żywcu
33 860 50 14, starostwo@zywiec.powiat.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
33 861 94 19 pcpr_zywiec@op.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
33 860 70 49

Powiatowy Urząd Pracy
33 475 75 60, kancelaria@pup.zywiec.pl

8. Pozostałe dane kontaktowe:
Rejestracja wizyty w Wydziale Komunikacji: http://webqms3.pl/spzywiec/public/

Adres skrzynki podawczej SEKAP Starostwa Powiatowego: https://www.sekap.pl/id/22868

Adres skrytki ePUAP Starostwa Powiatowego: /umd21t2q8r/skrytka

WSB_zas_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
strach
strach
5 miesięcy temu

Kiedy szanowna dyrekcja szpitala, bezpośrednio podległa staroście, podejmie decyzję o ochronie zdrowia i życia pracowników niepracujących na oddziałach??? Czy tak wiele wysiłku umysłowego trzeba, żeby ograniczyć ruch swobodnie szwendającego się po terenie całego zakładu personelu? Dlaczego nie skraca się godzin pracy i nie wprowadza się zasad podobnych do tych w starostwie powiatowym?
Na co czekać?????? Jak zdarzy się zarażenie, to kto będzie winnym? Ten kto nie umie podjąć decyzji????