Porady i inspiracje

Odszkodowanie po kolizji – jak złożyć odwołanie?

Jeśli brałeś udział w wypadku bądź kolizji drogowej, zapewne zastanawiasz się, co dalej w takiej sytuacji? Twoja firma ubezpieczeniowa po zgłoszeniu szkody oraz przesłaniu kompletu dokumentów podejmuje decyzję o wysokości odszkodowania dla Ciebie. Niestety w wielu przypadkach kwota wydaje się nieadekwatna, a ponadto niesatysfakcjonująca. Na szczęście istnieją inne drogi dochodzenia swoich roszczeń niezależnie od decyzji ubezpieczyciela.

Jaki jest czas na złożenie odwołania?

Czas, jaki przysługuje osobie, która chce się odwołać od decyzji ubezpieczyciela jest stosunkowo długi. Jeśli sprawa dotyczy kolizji okres na złożenie odwołania to 3 lata od momentu powstania szkody. Natomiast jeśli sprawa dotyczyła wypadku, na odwołanie jest aż 20 lat od momentu zdarzenia. Oczywiście całą procedurę, począwszy od zgłoszenia szkody, aż do ewentualnego odwołania powinno załatwić się jak najszybciej.

Jak powinno wyglądać odwołanie?

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Po przyznaniu odszkodowania bądź odstąpieniu od jego przyznania ubezpieczyciel ma obowiązek poinformowania Cię o prawie do złożenia reklamacji. Co więcej, to po stronie ubezpieczyciela leży poinformowanie Cię jakimi drogami możesz to uczynić i jaką powinno mieć ono formę.

Reklamację można złożyć w formie ustnej, pisemnej, a nawet drogą elektroniczną. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, jaką drogę poleca ubezpieczyciel. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu całej procedury. Natomiast jeśli zdecydujemy się na drogę pisemną list z odwołanie najlepiej wysłać listem poleconym. Ubezpieczalnie zazwyczaj posiadają odrębny adres korespondencyjny do działu reklamacji. Odwołanie można zgłosić również elektronicznie — wtedy istotne jest zachowanie e-maila, który potwierdza otrzymanie od nas wiadomości.

Odwołanie powinno zawierać – co powinno zawierać?

Odwołanie powinno zawierać:

  • dane osobowe osoby składającej odwołanie,

  • pełne dane ubezpieczyciela,

  • przyznany wcześniej numer likwidacji szkody,

  • precyzyjnie opisana przyczyna odwołania, w tym wysokość kwoty, od jakiej się odwołujemy,

  • szczegółowe uzasadnienie,

  • numer konta bankowego, na który ma zostać przelana ewentualna kwota uzyskana w wyniku odwołania od wcześniej decyzji ubezpieczyciela,

  • miejscowość data oraz czytelny podpis osoby składającej reklamację.

W przypadku gdy dokumentacje składa się drogą e-mailową, a w tytule należy podać numer likwidacji szkody bądź indeks sprawy. W uzasadnieniu odwołania powinny znaleźć się argumenty podważające słuszność wcześniejszej decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania. Można wymienić wszystkie koszty, sporządzić kosztorys, a nawet poprosić o ekspertyzę rzeczoznawcę. Więcej przydatnych informacji na ten temat szukaj na stronie wypowiadamoc.pl.

Szkoda całkowita – jak to rozumieć?

Jeżeli została stwierdzona „szkoda całkowita”, a Twoje auto nie nadaje się ani do jazdy, ani do naprawy upewnij się, że ubezpieczyciel wziął pod uwagę pełną wartość pojazdu. Jeśli nie rozważ odwołanie się od przyznanej kwoty. Jeśli przed wypadkiem inwestowałeś w samochód i masz to dokumenty, paragony bądź faktury dołącz je do odwołania. Szkoda całkowita bywa niekiedy krzywdząca, gdyż kwota odszkodowania to wartość danego samochodu z dnia wypadku zmniejszona o wartość wraku.

Obniżenie wysokości odszkodowania poprzez uznanie przyczynienia

Ubezpieczyciel zgodnie z prawem może obniżyć sumę odszkodowania o tak zwane przyczynienie. Co to oznacza? Ubezpieczyciel uważa, że poszkodowany przyczynił się do powstania danej szkody. Oczywiście ma obowiązek to udowodnić. Zdarza się, że niezapięte pasy w trakcie kolizji mogą obniżyć kwotę odszkodowania o nawet 50%. Warto się wtedy odwołać od tej decyzji.

KB_ceny
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments