Porady i inspiracje Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Podwyższenie alimentów na dziecko – jak to wygląda w praktyce?

Źródło: unsplash.com

Podwyższenie zasądzonych alimentów na dziecko jest możliwe w niektórych sytuacjach. Sprawdź, kiedy możliwe jest wnioskowanie o podwyższenie alimentów, jak wygląda taki proces i w jaki sposób odpowiedzieć na pozew, z którym się nie zgadzasz.

  1. Kiedy alimenty mogą zostać podwyższone?
  2. Wnoszenie powództwa o podwyższenie alimentów
  3. Odpowiedź na pozew w sprawie podwyższenia alimentów
Kiedy alimenty mogą zostać podwyższone?

Powodem wniesienia powództwa o podwyższenie alimentów na dziecko może być każda istotna zmiana okoliczności, która w znaczący sposób wpływa na całą sprawę. Do takich sytuacji można zaliczyć między innymi:

  • zwiększenie wydatków na dziecko ze strony osoby pełniącej funkcję głównego opiekuna (na przykład ze względu na pojawienie się nowych potrzeb dziecka, takich jak rozpoczęcie nauki w szkole)
  • obniżenie kosztów utrzymania lub znaczące zwiększenie przychodu strony zobowiązanej do płacenia alimentów (na przykład zakończenie spłacania kredytu, podwyżka w pracy, otrzymanie spadku)
  • problemy zdrowotne lub ekonomiczne uprawnionego do alimentów dziecka lub jego opiekuna (na przykład choroba, utrata pracy czy wypadek)
  • inne okoliczności (na przykład podniesienie czynszu)

Warto podkreślić, że oficjalne i zobowiązujące podniesienie wysokości alimentów może mieć miejsce wyłącznie na drodze sądowej.

Wnoszenie powództwa o podwyższenie alimentów

Aby wnioskować o podwyższenie zasądzonych wcześniej alimentów, należy skierować do sądu odpowiednie pismo. Powinno się zaznaczyć w nim przyczynę, dla której konieczne jest podniesienie kwoty alimentów. W tym celu powinno się opisać zmiany, jakie zaszły od wydania poprzedniego wyroku w tej sprawie. Należy również wskazać, do jakiej kwoty powinna zostać podniesiona wysokość świadczenia alimentacyjnego. Osoba wnioskująca o zwiększenie alimentów musi udowodnić przed sądem zmianę stosunków majątkowych oraz wykazać, że zmiana ta była istotna – w przeciwnym razie istnieje duża szansa, że taki wniosek zostanie oddalony. Wniosek o podwyższenie alimentów wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla osoby uprawnionej do alimentów (lub jej opiekuna prawnego, gdy jest to niepełnoletnie dziecko) albo rejonu osoby pozywanej. Przywilej wyboru jednego z tych sądów należy do osoby wnoszącej o podwyższenie alimentów. Jeżeli osoba pozwana przebywa za granicą, pozew może zostać rozpatrzony przez sąd w Polsce. Pozew może zostać wniesiony przez opiekuna dziecka lub dorosłe dziecko uprawnione do otrzymywania alimentów.

Odpowiedź na pozew w sprawie podwyższenia alimentów

Na pozew w sprawie podwyższenia zasądzonych alimentów na dziecko można odpowiedzieć w dwójnasób. Jeżeli całkowicie nie zgadzasz się z argumentami zawartymi we pozwie, w odpowiedzi powinieneś wnioskować o całkowite oddalenie powództwa. Jeżeli natomiast zgadzasz się na podwyższenie alimentów, jednak do niższej kwoty, niż ta wymieniona w pozwie, odpowiedź powinna zawierać uznanie powództwa do określonej kwoty. W obu przypadkach twoje pismo powinno zawierać konkretne uzasadnienie, w którym zostanie zawarte wyjaśnienie wszystkich ważnych okoliczności wpływających na twoją decyzję (na przykład wzrost kosztów utrzymania, trudna sytuacja materialna, problemy zdrowotne, zadłużenie etc.). Warto jest dokładnie wyszczególnić, jakie są koszty twojego utrzymania – na przykład czynsz, rachunki, opłata za leki czy ubezpieczenie. Powinieneś również dołączyć do pisma odpowiednie dokumenty potwierdzające każdą z opisywanych okoliczności. Dokładny wzór odpowiedzi pobierzesz tutaj.

Skomentuj

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o