Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

Podczas gdy studenci są na półmetku wakacji, uczniowie powoli myślą o powrocie do szkoły (co bez wątpienia ułatwi program „Dobry Start”, w ramach którego rodzice otrzymają 300 zł wsparcia na każde uczące się dziecko), a większość Polaków już zakończyła urlopy, senatorowie dopiero udają się na odpoczynek. Paradoksalnie, tegoroczne, wyjątkowo upalne lato „chłodzi” polityczne emocje pozwalając skupić się na rzeczach innych niż bieżąca polityka, a więc chociażby tegorocznym Tour de Pologne – w tym roku ponownie odbywającym się na drogach naszego regionu.

Ostatnie przed wakacjami posiedzenie Senatu odbyło się w dniach 24-27 lipca. Jednym z ważniejszych punktów tego posiedzenia było głosowanie nad wyrażeniem zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W praktyce oznaczało to uczynienie pierwszego kroku do zmiany konstytucji. Niestety Senat nie wyraził zgody na zarządzenie referendum. Większość senatorów (52 osoby) wstrzymała się od głosu, 30 było przeciw, 8 nie głosowało. Za zarządzeniem referendum opowiedziało się 10 senatorów, w tym moja osoba.

Uważam, że zmiana polskiej konstytucji jest konieczna. Stosowne referendum jest nam bardzo potrzebne. Należy wsłuchać się w głos Polaków i pozwolić im na wypowiedzenie się w kwestii kierunków zmian naszej ustawy zasadniczej. Mam nadzieję, że referendum dojdzie do skutku w późniejszym terminie, a w perspektywie kilku lat nasza konstytucja zostanie zmieniona tak, aby jeszcze lepiej bronić praw wszystkich obywateli.

13 lipca bez poprawek przyjęliśmy ustawę o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Był to prezydencki projekt ustawy. Medalem odznaczane będą wszystkie osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski, i które wykazały się nienaganną służbą publiczno-cywilną lub wojskową, walczyły o niepodległość Polski, działały na rzecz przemian demokratycznych, wykazały się aktywną działalnością zawodową i społeczną, a także działały na polu nauki, literatury i sztuki.

Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia. Medal będą mogli otrzymać też posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż. Zgodnie z ustawą o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości nowe wyróżnienie będzie nadawane przez prezydenta z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Warto dodać, że odznaczenie nawiązuje do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, który został ustanowiony w 1928 r. z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

7 czerwca między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Podstawowym celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program będzie realizowany przez dziesięć lat a jego łączny budżet to 103 mld zł. Ministerstwo od września do października tego roku będzie organizować w każdej gminie szkolenia dotyczące możliwości dofinansowania termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w ramach programu. Końcem lipca uczestniczyłem w zorganizowanej w Ministerstwie Środowiska konferencji poświęconej programowi i muszę przyznać, że zapowiada się bardzo obiecująco. Bez wątpienia jest to ogromny krok przybliżający nas do rozwiązania problemu smogu.

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary” – w ostatnich dniach mogliśmy wielokrotnie usłyszeć te słowa podczas odbywających się w całym kraju (i poza jego granicami) obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Pamięci obchodzimy 11 lipca – w rocznicę „Krwawej Niedzieli” – punktu kulminacyjnego rzezi wołyńskiej. To ważne święto zostało ustanowione na mocy uchwały Sejmu z 22 lipca 2016 roku (poprzedzonej uchwałą Senatu ws. „oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945”).

Obchody w Bielsku-Białej zostały połączone z odsłonięciem pomnika poświęconego Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945. Monument autorstwa Jacka Grabowskiego, bielszczanina urodzonego w Stryju na Kresach Wschodnich, stanął na Cmentarzu Wojskowym przy ulicy Saperów. Warto podkreślić, że uchwałę o budowie monumentu bielscy radni podjęli jednogłośnie. Pamiętajmy, że po II wojnie światowej na terenie Bielska-Białej osiadło około 4 tysięcy osób pochodzących z terenów obecnej Ukrainy. Wielu z nich cudem uniknęło śmierci z rąk ukraińskich nacjonalistów, wielu straciło swoich bliskich w wyniku mordów. Pomnik upamiętnia nie tylko ofiary, ale także Ukraińców, którzy często ryzykując własnym życiem, ratowali naszych Rodaków.

W tym roku obchodzimy nie tylko 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, ale także 550-lecie parlamentaryzmu w Polsce. Na program obchodów składało się m.in. Zgromadzenie Narodowe (organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów zwoływany w bardzo ważnych momentach dla państwa) podczas którego wysłuchaliśmy orędzia Prezydenta Andrzeja Dudy. Zgromadzenie Narodowe odbyło się 13 lipca – dokładnie w tym dniu w 1468 roku odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie, 9 października 1468 r.

Podczas ostatnich posiedzeń Senatu dwukrotnie pełniłem funkcję senatora sprawozdawcy. 28 czerwca przedstawiłem sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 czerwca 2018 r. ustawie o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem projektowanych zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jest rozszerzenie – w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. – zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Zmiany ustawy o związkach zawodowych zmierzają do objęcia pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia, które na gruncie konstytucyjnym mogą być zaliczone do kategorii pracowników. W tym kontekście pracownikiem jest każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową na rzecz innego podmiotu w ramach łączącego go z tym podmiotem stosunku prawnego. To bardzo ważna i potrzebna dla tysięcy pracowników zmiana.

Kolejne zaprezentowane przeze mnie sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej dotyczyło uchwalonej przez Sejm w dniu 15 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem ustawy jest poprawa sytuacji osób deportowanych do pracy przymusowej dzięki przyznaniu dodatkowych uprawień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną. Ustawa wprowadza legitymację osoby deportowanej, a także określa, że pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej może udzielać też samorząd terytorialny i wskazuje w tym zakresie na pomoc związaną z udogodnieniami komunikacyjnymi, świadczeniami mieszkaniowymi, kulturalnymi, zdrowotnymi i oświatowymi.

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

Śmierć jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Czasem przychodzi nagle, innym razem niejako „czeka” się na nią latami. 23 maja w wieku 95 lat zmarła moja Mama – śp. Weronika Kamińska z domu Stawowczyk. Jej pogrzeb – co pewnie nie było przypadkiem – odbył się w Dzień Matki. W imieniu własnym oraz rodziny bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom ostatniego pożegnania, a także wszystkim innym osobom, które wspierały nas w tych trudnych dniach, przekazały kondolencję, ofiarowały modlitwę i zamówiły Msze św. za spokój duszy śp. Mamy.

W moim ostatnim artykule sygnalizowałem niebezpieczeństwo związane z możliwością likwidacji studni głębinowych i ujęć wody podziemnej w Dankowicach w związku z „budową drogi ekspresowej SI od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”. Po moim wystąpieniu do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad spotkałem się jeszcze z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem oraz I Wicewojewodą Śląskim Janem Chrząszczem. Podczas spotkania wystąpiłem z apelem o tymczasowe wstrzymanie prac i ustalenie takiego przebiegu drogi, który umożliwi zachowanie studni i ujęć wody podziemnej (które zaopatrują sporą część naszej gminy w wodę, bardzo dobrej jakości). Aktualnie temat ten jest analizowany przez powołane do tego służby, a mieszkańcy Dankowic zbierają podpisy pod apelem o zachowanie naszych studni. W dalszym ciągu uważam, że w tej sprawie możliwe jest wypracowanie rozwiązania, które usatysfakcjonuje wszystkie strony.

W ostatnim czasie nasz region odwiedziło dwóch Ministrów. 18 maja do Czechowic-Dziedzic przybył Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Pan minister odwiedził Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”, gdzie m.in. spotkał się z załogą oraz Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”. Drugim etapem odwiedzin była wizytacja zakładów „Lotos” (Terminale i Biopaliwa). Dziesięć dni później na Beskidzkiej Ziemi gościł Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, który otworzył nową siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Nowa siedziba naszej policji należy do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w całej Polsce. Właśnie oddana do użytku inwestycja bez wątpienia przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

Koniec maja i przełom czerwca obfitował w wiele ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i religijnych. 19 maja gościłem w Kaniowie na obchodach 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody były połączone z przekazaniem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego najwyższej klasy. Dzień później odbyła się doroczna Majówka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”. Stowarzyszenie „Razem” prowadzi w Bestwienie Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego, w którym dorosłe osoby z upośledzeniem umysłowym mają zapewnioną odpowiednią opiekę. Dzięki temu rodzice nie muszą się martwić, gdzie trafią ich dzieci gdy choroba lub śmierć uniemożliwi im dalsze zajmowanie się nimi. 27 maja wraz z Akcją Katolicką naszej diecezji wziąłem udział w Marszu dla Życia i Rodziny w Bielsku-Białej. Maszerującym towarzyszyła piękna pogoda i wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów w Parku im. Juliusza Słowackiego. W Dzień Dziecka uczestniczyłem w otwarciu Dni Bielska-Białej. W ten dzień odbył się (m.in.) koncert Bielskiej Orkiestry Dętej oraz Golec uOrkiestra, a także pokaz sztucznych ogni. 3 czerwca brałem udział w Wilamowskich Śmiergustach – dorocznym święcie Gminy Wilamowice. W ten sam dzień 60-lecie świętowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bestwinki. Tydzień później, jako prezes Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej, wziąłem udział w dorocznej, ogólnopolskiej pielgrzymce naszego ruchu na Jasną Górę. Na miejscu modlitwie Apelu Jasnogórskiego przewodniczył asystent kościelny AK naszej diecezji – ks. prof. Tadeusz Borutka. W sobotę uczestniczyliśmy w Mszy św. na Jasnej Górze, której przewodniczył biskup senior Stefan Regmunt z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wraz z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem, księdzem prałatem Tadeuszem Żdaniakiem, asystentem DIAK diecezji białostockiej oraz panią Lidią Gliwą z diecezji Toruńskiej zostałem uhonorowany medalem zasługi „Za dzieło apostolstwa”. To dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie.

Powoli zbliżają się wakacje, rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Sobie i czytelnikom „Kronika Beskidzkiej” życzę wiele słońca, a także samych zwycięstw naszej reprezentacji.

 

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

W ostatnim czasie jednym z głównych tematów poruszanych w mojej gminie (Wilamowice), a szczególności w moim sołectwie jest realizacja zadania inwestycyjnego pod fachową nazwą „Budowa drogi ekspresowej SI od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku — Białej”. Temat ten stał się ostatnio bardzo popularny nie tylko ze względu na obiektywnie istniejącą potrzebę powstania tej drogi, ale także dlatego, iż realizacja tego zadania może spowodować likwidację studni głębinowych i ujęć wody podziemnej w Dankowicach (które obecnie są głównym źródłem zaopatrzenia całej gminy w wodę). W zamian za istniejące i dobrze funkcjonujące ujęcia w Dankowicach mielibyśmy zyskać nową sieć wodociągową, która – przynajmniej w teorii – funkcjonowałaby na takich samych zasadach jak obecna.

Proponowana zmiana spowodowała szereg kontrowersji i protestów (np. „Uchwałę nr 2/2018 Rady Sołeckiej w Dankowicach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej likwidacji studni głębinowych i ujęć wody podziemnej w Dankowicach i zmiany obecnych stref ochrony bezpośredniej i pośredniej”). W związku z powyższym zwróciłem się z pismem interwencyjnym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pytając (między innymi) czy w związku z proponowanymi zmianami zostały sporządzone/zlecone odpowiednie opracowanie lub ekspertyzy oraz czy użytkowanie i korzystanie z instalacji jaką miałaby wybudować GDDKiA, w zestawieniu z korzystaniem z obecnych ujęć wody, będzie organizacyjnie i ekonomicznie uzasadnione? Mam nadzieję, że w tej sprawie uda się wypracować rozwiązanie, które pozwoli na rozbudowę drogi przy jednoczesnym zachowaniu studni głębinowych i ujęć wody w Dankowicach. Przełom kwietnia i maja obfitował w rozmaite wydarzenia, konferencje i spotkania. 17 kwietnia w Senacie RP odbyła się konferencja „Służba publiczna – współczesne wyzwania”. Konferencję zorganizował Instytut Myśli Schumana, Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana (którego mam zaszczyt być przewodniczącym) oraz Senat RP. W spotkaniu wzięły udział osoby pełniące służbę publiczną zarówno w sferze polityki, jak i na poziomie władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, administracji rządowej i samorządowej, czy też w samorządach zawodowych i służbach mundurowych. Uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, co kryje się współcześnie pod pojęciem służby publicznej i czy w zderzeniu z nowoczesnością postawa służebna nadal jest potrzebna? Zastanawiano się nad wyzwaniami stojącymi przed sektorem publicznym w Polsce, a także nad tym, jak sprawić, aby punkt widzenia Polski był uwzględniany w polityce europejskiej. Dyskutowano o tym, czy Robert Schuman, twórca zjednoczonej Europy, może stanowić dziś wzór osoby w służbie publicznej, a jego myśli i koncepcje mogą ożywić debatę na temat przyszłości Europy. Zdaniem uczestników konferencji Europie potrzebna jest działalność publiczna, pojmowana jako służba oparta na wartościach chrześcijańskich, które ukształtowały Europę i legły u podstaw wizji Wspólnoty Europejskiej Roberta Schumana.

21 kwietnia Bielskim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie 18. Przeglądu Pieśni Patriotycznej, organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej naszej diecezji połączone z wręczeniem nagród i koncertem z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca “Bielsko”).W tegorocznym „Przeglądzie” udział wzięło aż 1139 uczestników. Po raz kolejny jestem zbudowany patriotyzmem i umiejętnościami dzieci i młodzieży biorących udział w „Przeglądzie”.

Dzień później do Bielska-Białej na moje zaproszenie przyjechał Wojciech Sumliński. Znany dziennikarz śledczy i publicysta. Pomimo ewidentnie niesprzyjającej obecności na tego typu spotkaniach pogody (było bardzo ciepło i pogodnie), do Sali NOT-u przybyło około 70 osób aby wysłuchać ciekawej prelekcji naszego gościa.

3 maja także w Bielsku-Białej wziąłem udział w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja prosto z których pojechałem do Pszczyna na Marsz dla Życia i Rodziny. Tegoroczny Marsz odbywał się pod hasłem Rodzina – Radość – Miłość. Podobne wydarzenie będzie miało miejsce w Bielsku-Białej 27 maja i rozpocznie się Mszą św. odprawioną o godzinie 14:00 w Katedrze Świętego Mikołaja.

Do zobaczenia!

 

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

Praca senatora to nie tylko spotkania z wyborcami, udział w obradach senatu, składanie oświadczeń, praca w komisjach oraz czytanie długich (i czasem nudnych) projektów ustaw wraz z uzasadnieniami. Bywa, że jako parlamentarzyści możemy włączyć się w organizację różnych ciekawych konkursów skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W ostatnim czasie włączyłem się w organizację dwóch interesujących konkursów plastycznych: „Orzeł Biały – nasza duma” oraz „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”. Celem pierwszego konkursu było zainteresowanie uczniów znaczeniem naszych symboli narodowych, a także popularyzacja wiedzy o godle jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa. Do mojego biura spłynęły łącznie 142 prace uczniów z około 40 szkół z terenu Bielska-Białej, powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Prace – wykonane różną techniką – przedstawiały wizerunek polskiego orła. Decyzją jury za najlepszą w kategorii szkół ponadpodstawowych uznano pracę Alicji Dobiji – uczennicy IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej z Bielska-Białej, a w kategorii szkół podstawowych pracę Pauliny Maroszek z SP nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie. Obie uczennice na początku maja udadzą się do Senatu na ogólnopolski finał konkursu. Przyznaliśmy także kilkanaście wyróżnień.

Na konkurs strażacki wpłynęły 63 prace, spośród których za najlepszą uznano pracę Katarzyny Markiel z SP im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi. Na etap ogólnopolski konkursu przekazano także prace autorstwa Darii Hankus z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Kaniowa, Szymona Lacha z SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach oraz Andrzeja Zarębskiego, Piotra Kubicy i Michała Małka (reprezentujących SP im. Jerzego Kukuczki w Kalnej). Wszystkim uczestnikom obu konkursów serdecznie gratuluję. Dziękuję dyrekcji i nauczycielom za włączenie się w to przedsięwzięcie. Zapraszam na moją stronę (kaminskiandrzej.pl) oraz profil na facebooku gdzie można obejrzeć zdjęcia części prac.

W związku ze złożoną przez Pana Prezydenta propozycją zgłaszania ewentualnych kierunków zmian naszej konstytucji złożyłem, wraz z grupą kilkunastu senatorów, skierowane do Głowy Państwa oświadczenie „w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej”. W naszym oświadczeniu napisaliśmy m.in. „Dzisiaj świadomość społeczna i kultura prawna rozwinęły się na tyle, że ojcostwo coraz powszechniej rozumie się jako postawę czynnej i zaangażowanej relacji ojca z dzieckiem. Co więcej, dostrzega się coraz wyraźniej, że zaangażowanie mężczyzn w ojcostwo stanowi wartość społeczną i jest elementem dobra wspólnego. Uważamy, że należy zabiegać, by ojcostwo znalazło się w konstytucji jako wartość in extenso chroniona i kultywowana w Rzeczypospolitej Polskiej. Przemawia za tym wiele argumentów, z których chyba najważniejszym jest prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców”.

Otrzymana z Kancelarii Prezydenta odpowiedź pozwala mieć uzasadnioną nadzieję na to, iż już niedługo stosowany zapis znajdzie się w naszej konstytucji. W odpowiedzi napisano m.in.: „Zapewniam, że omawiane zagadnienie jest obecnie jedną z najgłębiej analizowanych spraw w Kancelarii Prezydenta RP pod kątem opracowania zestawu pytań referendalnych, a w przyszłości także dokonania zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Serdecznie zapraszam na spotkanie z Wojciechem Sumlińskim – znanym publicystą i dziennikarzem śledczym. Wojciech Sumliński jest autorem wielu książek obrazujących wpływ służb specjalnych na nasze życie społeczne, polityczne i gospodarcze (m.in. „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego”, „Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera”, „ABW”, „Ksiądz”, „Oficer”). Zorganizowane przeze mnie spotkanie – połączone z promocją najnowszej książki zatytułowanej „To tylko mafia. Historia nieprawdopodobnie prawdziwa i gorsza niż samo piekło” – odbędzie się 22 kwietnia w Bielsku-Białej w dużej sali NOT-u (przy ulicy 3 Maja 10). Początek o godzinie 16.00, wstęp wolny.

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

2 lutego w Bielskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie dawnych i obecnych działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”, zorganizowane z okazji 37 rocznicy Strajku Generalnego na Podbeskidziu. Podczas uroczystości – jak co roku – wręczono odznaczenia państwowe i związkowe.

Strajk generalny na Podbeskidziu trwał od 27 stycznia do 6 lutego 1981 roku. Poprzedził go 1-godzinny strajk ostrzegawczy (26 stycznia). Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, któremu przewodniczył Patrycjusz Kosmowski, znajdował się w bielskich zakładach Bewelana. Tworzyło go 107 osób, które reprezentowały ponad 200 tys. strajkujących z województwa bielskiego. Strajkujący oskarżyli działaczy partyjnych, osoby zajmujące kluczowe stanowiska w administracji wojewódzkiej i miejskiej oraz komendantów MO o wykorzystywanie stanowisk do czerpania korzyści materialnych. W czasie strajku do Bielska-Białej przyjechali liderzy (Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Stanisław Wądołowski) oraz doradcy (Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki) „Solidarności”. Do rozwiązania konfliktu włączył się sam prymas Wyszyński, który skierował na miejsce sekretarza Episkopatu Polski bp. Bronisława Dąbrowskiego i biskupów katowickich (Janusza Zimniaka i Czesława Domina). Był to największy w Polsce zakończony sukcesem polityczny protest „Solidarności”. Ze stanowisk ustąpili sekretarze PZPR, wojewoda i jego zastępcy, prezydent miasta oraz komendant MO. Bohaterowie tamtych dni – dziś często zapomniani – zasługują na ogromny szacunek i uznanie. Ich zwycięstwo uczy nas jak wiele można osiągnąć dzięki ludzkiej solidarności.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nadal istnieje i aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji pracowników. Jednym z postulatów od wielu lat podnoszonym przez związkowców była kwestia wolnych niedziel dla pracowników handlu. Od 1 marca tego roku kasjerki (i kasjerzy) będą mogli odetchnąć. Od tego miesiąca, aż do końca obecnego roku sklepy będą otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę; od następnego roku tylko w ostatnią, a w 2020 roku wszystkie niedziele (za wyjątkiem kilku handlowych, które obowiązują także w tym i następnym roku) będą wolne. Na tę „dobrą zmianę” od wielu lat czekała większość pracowników sklepów. Cieszę się, że udało się nam spełnić ich prośby.

Przez ostatnie kilka tygodni głównym tematem – w praktycznie wszystkich mediach – jest nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Precyzyjnie mówiąc tematem numer jeden jest właściwie nie sama nowelizacja, a reakcja na nią przedstawicieli Izraela, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Wielu komentujących (szczególnie z zagranicy) zdaje się nie do końca rozumieć sensu wprowadzanych zmian. Pojawiają się głosy, iż nie będzie można teraz mówić np. o szmalcownikach i Polakach, którzy mordowali Żydów bez narażenia się na karę więzienia. Jest to oczywista nieprawda. Intencją ustawodawcy jest jedynie ochrona dobrego imienia Państwa i Narodu Polskiego oraz prawdy historycznej. „Kontrowersyjny” zapis ustawy brzmi: „Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie (…) lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3”. W dalszej części ustawy zapisano także, iż karze nie podlega ten, kto dopuścił się wyżej wymienionego czynu „w ramach działalności artystycznej lub naukowej”. Niewątpliwie mówienie o faktycznych przypadkach zbrodni dokonywanych przez Polaków na Żydach nie oznacza złamania prawa. Byłoby tak jedynie, gdyby np. ktoś stwierdzał, że większość Polaków brała czynny udział w mordowaniu Żydów. Przed takimi stwierdzeniami, będącymi przecież oczywistą nieprawdą, musimy się bronić. Wierzę, że powołany przez premiera zespół ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem pomoże przekonać stronę izraelską o naszych rzeczywistych intencjach.

 

 

 

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

Zbliżające się wybory samorządowe skłaniają do refleksji nad stałością „zachowań wyborczych” pewnych konkretnych grup społecznych. Nie od dziś wiadomo, że istnieją pewne gminy, grupy zawodowe czy nawet „klasy społeczne”, których przedstawiciele od wielu lat głosują na te same partie i tych samych kandydatów. Często wiąże się to z faktem reprezentowania interesów danej grupy przez konkretne ugrupowania. Bywa jednak, iż powodem głosowania na konkretną partię lub komitet wyborczy jest jego opozycyjność (a nie zgodność poglądowa z głosującym) względem innej partii/komitetu co do której wyborca żywi – mniej lub bardziej uzasadnione – uprzedzenia.

W pewnych środowiskach poparcie dla niektórych partii może skutkować ostracyzmem społecznym, a więc „wykluczeniem z towarzystwa”. Wydaje mi się jednak, że każdy świadomy obywatel powinien samodzielnie, opierając się na merytorycznych argumentach, podejmować decyzję o tym na kogo konkretnie zagłosować. Powinniśmy uważać, aby nie dotknął nas „syndrom grupowego myślenia”. Za niecały miesiąc miną dwa lata od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Wielu komentatorów i polityków opozycji twierdziło, iż przywództwo Zjednoczonej Prawicy przyniesie Polsce katastrofę. Będąc w Bielsku-Białej kilka miesięcy przed ostatnimi wyborami Ryszard Petru powiedział w wywiadzie dla jednego z regionalnych portali internetowych: „Patrzę na prezes Beatę Szydło, która rozdaje z helikoptera ogromne pieniądze i jeśli PiS wygra te wybory, w trzy miesiące zrobi nam w kraju Grecję”. Nie wiem jak Państwo, ale ja osobiście nie zauważyłem, aby w Polsce powtórzył się „wariant grecki”. Faktem jest, że wydatki na cele społeczne stanowią obecnie sporą część budżetu (w 2018 roku mają wynieść około 75 mld zł. W latach 2013-15 na cele społeczne wydawano 17-19 mld zł), niemniej uszczelnienie systemu podatkowego (m.in. poprzez walkę z wyłudzaniem podatku vat) pozwala nam bez ryzyka dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa przeznaczać takie kwoty na te cele. Obecnie Polska jest liderem wzrostu gospodarczego wśród 10 największych gospodarek UE. Prognozowany wzrost PKB w III kwartale obecnego roku może wynieść nawet powyżej 4%. Sytuacja ogromnej ilości rodzin znacząco się poprawiła (program 500+, wzrost wynagrodzeń), wskaźniki ubóstwa spadły, a 64% Polaków ocenia swoją sytuację gospodarczą jako dobrą (w 2015 roku było to tylko 26%). Inwestycje utrzymują się na wysokim poziomie, rosną także wskaźniki eksportu, a coraz więcej Polaków wychodzi ze spirali zadłużenia i może sobie pozwolić na posiadanie oszczędności. W świetle powyższych informacji nie dziwi awans Polski do rynków rozwiniętych (o czym 29 września zadecydowała agencja indeksowa FTSE Russel). W ostatniej dekadzie tylko dwa kraje zostały przeklasyfikowane z rynków rozwijających się do rynków rozwiniętych: Izrael w 2008 i Korea Płd. w 2009.

Niedawno zwróciły się do mnie osoby mieszkające przy jednej z ulic w gminie Chybie z prośbą o interwencję w sprawie bardzo dla nich uciążliwych sygnałów dźwiękowych wydawanych przez przejeżdżające obok zabudowań mieszkalnych pociągi. Z otrzymanych informacji wynika, iż skala trąbienia przejeżdżających pociągów uniemożliwia normalne funkcjonowanie ich rodzin. W miejscu, gdzie mieszkają, na odcinku niespełna 1,5 km, znajdują się 3 przejazdy kolejowe, a pociągi trąbią przed każdym z nich. Mieszkańcy gminy stoją na stanowisku, iż oznakowanie obligujące maszynistów do wydawania określonych sygnałów dźwiękowych nie jest dostosowane do realiów miejsca, w którym mieszkają, gdzie widoczność jest bardzo dobra, a przejazdy są zabezpieczone sygnalizacją świetlną, rogatkami oraz znakiem stop. Na ostatnim posiedzeniu Senatu (28 września) zwróciłem się z oświadczeniem senatorskim do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka. Zapytałem czy podobny problem był sygnalizowany przez mieszkańców innych miejscowości, a także czy planowane jest podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do modyfikacji zapisów powszechnie obowiązującego prawa dotykających wspomnianej problematyki tak, by natężenie trąbienia było np. uzależnione od poziomu zagrożenia wypadkiem. Mam nadzieję, że problem „trąbiących pociągów” uda się załatwić uwzględniając interesy wszystkich stron.

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

Angielski poeta epoki baroku George Herbert zauważył kiedyś: „Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli”. Trudno nie zgodzić się z tą opinią – psychologowie, wychowawcy, a także sędziowie i prokuratorzy doskonale wiedzą, jak trudno jest wychować dziecko bez ojca, a także jak jego brak (lub bierność, a także nieodpowiedni przykład płynący z jego strony) może destrukcyjnie wpłynąć na psychikę i zachowania młodego człowieka. Dzisiejsi ojcowie mocno angażują się w wychowanie dzieci. Nadal jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z roli Taty w rodzinie.

Kilka miesięcy temu senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego (Inicjatywa Tato.Net) ogłosiły czwartą edycję konkursu „List do Taty”. Celem konkursu jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie napisać pracę (w formie krótkiego listu) na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata. Postanowiłem włączyć się w organizację tego konkursu na etapie okręgowym. Na zaproszenie do wzięcia udziału odpowiedziało 6 szkół z naszego powiatu, a także jedna z powiatu oświęcimskiego. Łącznie otrzymaliśmy prace 43 uczniów. Lektura „Listów do Taty” doskonale ukazuje problemy, z którymi borykają się polskie rodziny: przeładowanie pracą, brak czasu dla dzieci, rozejścia rodziców. Z drugiej strony uczniowie często piszą o poświęceniu ojca, jego zainteresowaniu ich problemami, pomocy w nauce, wspólnym spędzaniu wolnego czasu, itp. Smutkiem napawa lektura listów dzieci, których ojcowie nie żyją – widać jednak pogodzenie z tą sytuacją, a także traktowanie ojca jako mocnego punktu odniesienia. Autor najlepszej pracy (uczeń z Czechowic-Dziedzic) weźmie udział (wraz z opiekunem) w wyjeździe do Senatu na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu. Już dziś zapraszam do wzięcia udziału w następnej edycji (odbędzie się za dwa lata).

Radni Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Śląskiego końcem sierpnia wystąpili z wnioskiem o odwołanie marszałka województwa Wojciecha Saługi. Powodem tak radykalnego działania jest wystawienie w chorzowskim Teatrze Rozrywki (instytucji kultury podległej Marszałkowi) bluźnierczego spektaklu „Klątwa”. W uzasadnieniu wniosku radni napisali m.in.: „W czerwcu i lipcu, kiedy to pojawiły się zapowiedzi wystawienie tej pseudo-sztuki w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, spektakl był już znany. (…) Chodziło tylko i wyłącznie o prowokację, o obrażenie uczuć religijnych Ślązaków, w większości tradycyjnie mocno z wiarą związanych. Mimo to Marszałek zamiarowi wystawienia „Klątwy” się nie sprzeciwił. (…) Marszałek wykazał zupełny brak szacunku dla śląskiej tradycji i śląskich wartości”. Sam Marszałek skomentował wniosek słowami, które warto przytoczyć: „Za brak zgody na cenzurę, wniosek o odwołanie”. W ten oto sposób najważniejszy samorządowiec województwa śląskiego próbuje bronić swojej skandalicznej decyzji. Zastanawiające jest przy tym, czy szef Zarządu Województwa Śląskiego tak samo postąpiłby w przypadku chęci wystawienia sztuki obrażającej muzułmanów, Żydów lub homoseksualistów? Kolejne pytanie brzmi, czy znaleźliby się „artyści” chcący obrażać wymienione powyżej grupy? Z doświadczenia wiemy, że zazwyczaj najchętniej rozmaici „twórcy” drwią z chrześcijaństwa. Robią tak ponieważ – niestety – mogą liczyć na zaskakującą bierność sporej części wyznawców tej religii. Najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest, iż całkiem niedawno, gdy radni sejmiku przyjęli rezolucję dotyczącą 300-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Marszałek Saługa bardzo się z tego powodu cieszył, a także wspierał działania służące uczczeniu 300-lecia koronacji. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek?

Podobną postawę zaprezentowała kilka miesięcy temu Prezydent Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz. Także w tym mieście, w instytucji podległej władzy prezydenta miasta, wystawiono „Klątwę”. Wraz ze sporą grupą senatorów protestowałem przeciwko zgodzie na obrażanie uczuć religijnych milionów Polaków. Protest nasz zlekceważono. Bardzo smutne, że wielu dzisiejszych twórców myli wolność ze swawolą, a za oryginalne uważa te działania, które obrażają innych.

 

 

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

Jednym z bardziej charakterystycznych dla naszych czasów (i zarazem bardzo szkodliwych) zjawisk społecznych jest bezrobocie. Zgodnie z definicją słownikową bezrobocie oznacza zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce. Osoba pozostająca przez dłuższy czas na bezrobociu obok różnych trudności związanych z brakiem stałego dopływu środków finansowych jest narażona na problemy natury psychologicznej i społecznej.

Na szczęście w naszym kraju problem bezrobocia dotyka coraz mniejszej liczby osób. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało niedawno, iż stopa bezrobocia na koniec kwietnia wyniosła 7,7 proc. To o 0,4 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,7 proc. mniej niż rok temu. Tak niskiego wskaźnika bezrobocia nie zanotowano od 26 lat.W kwietniu zarejestrowanych w urzędach pracy było 1 mln 252,3 tys. osób – o 71,9 tys. (5,4 proc.) mniej niż w marcu br. i aż o 269,5 tys. (17,7 proc.) mniej niż rok temu. Szczególnie widoczny jest spadek liczby bezrobotnych wśród osób młodych. Gorzej przedstawia się sytuacja osób starszych (powyżej 50 roku życia). Różnie wygląda poziom bezrobocia w poszczególnych województwach kraju. Najniższy jest w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi tylko 4,6%, najwyższy w woj. warmińsko-mazurskim – 13,3%. Województwo śląskie znalazło się na drugim miejscu zestawienia z bezrobociem na poziomie 6,2% (w Bielsku-Białej stopa bezrobocia wynosi poniżej 4%). Są branże w których zaczyna brakować pracowników. Oczywiście nadal problem bezrobocia istnieje i zapewne też zawsze – w mniejszym lub większym stopniu – będzie istniał. Musimy jednak czynić wszystko co możliwe, aby każda osoba chcąca pracować mogła pracę znaleźć.

Tegoroczne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja spędziłem (między innymi) na uroczystościach w Pszczynie. Datę 3 maja kojarzymy przeważnie z rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także Świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dla Śląska 3 maja to także data wybuchu III powstania śląskiego (dokładnie wybuchło one w nocy z 2 na 3 maja), dlatego też podczas mojego wystąpienia w Pszczynie sporo uwagi poświęciłem znaczeniu tego zrywu narodu polskiego. Zauważyłem, iż działania podejmowane przez Powstańców były świadectwem woli trwania przy Polsce ludu śląskiego. Ślązacy pomimo tego, iż przez wiele wieków nie mieszkali w państwie polskim, pomimo zabiegów germanizacyjnych i prób udowadniania, iż Polakami nie są, zachowali polski język, polską kulturę i polską świadomość narodową. Wszystkim Ślązakom, którzy wtedy walczyli o polskość należy się pamięć i wdzięczność. Musimy także pamiętać o tysiącach naszych – zazwyczaj bezimiennych – Rodaków, którzy przez długie wieki nieobecności państwa polskiego na terenie Śląska o Polsce i polskości nie zapomnieli. Cześć Ich Pamięci!

Pragnę Państwa poinformować o otwarciu kolejnego biura senatorskiego na terenie mojego okręgu wyborczego. Nowe biuro mieści się w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Juliusza Słowackiego 2 (na pierwszym piętrze budynku) i jest pierwszym biurem senatorskim w tym mieście. W Czechowicach-Dziedzicach będziemy przyjmować zainteresowane osoby w środy i piątki od godziny 12:00 do 16:00. W celu umówienia spotkania należy dzwonić pod numer telefonu 502-236-518.

Także w Czechowicach-Dziedzicach organizujemy spotkanie z doktorem Jarosławem Szarkiem, pochodzącym z tego miasta znanym historykiem i publicystą, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie – poświęcone osobie św. Andrzeja Boboli – odbędzie się 16 czerwca w kościele pod wezwaniem tego świętego (ul. Św. A. Boboli 2) w godzinach wieczornych (prawdopodobnie po wieczornej Mszy św.). Zapraszam serdecznie.

Do zobaczenia!

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

Po długim, 40 dniowym okresie Wielkiego Postu nadzieją napełnia nas Niedziela Wielkanocna. Jako chrześcijanie wierzymy, że Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Jako katolicy nie możemy być pesymistami, przeciwnie, każdego dnia powinniśmy głosić światu wielką radość Zmartwychwstania.

31 marca odbyło się zorganizowane przeze mnie – w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia – spotkanie z dr. inż. Antonim Ziębą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Pan Zięba od kilkudziesięciu lat walczy o prawa do życia dla każdego człowieka. Jest znanym i cenionym publicystą, komentatorem i działaczem, a także wykładowcą akademickim. Spotkanie w Bielsku-Białej rozpoczęło się od mojego referatu w którym przedstawiłem działania podejmowane przez obecne władze państwowe na rzecz poprawy sytuacji polskich rodzin. Następnie odbyła się projekcja kilkunastominutowego filmu nt. rozwoju dziecka w łonie matki, po której głos zabrał Pan Antoni Zięba. W czasie ponad godzinnej prelekcji prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka uzasadniał – za pomocą argumentów etycznych i naukowych – konieczność ochrony życia każdej istoty ludzkiej na każdym etapie jej rozwoju, a także opowiadał o swojej dotychczasowej działalności. Spotkanie należy zdecydowanie uznać za udane.

Powoli zbliża się okrągła, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten ważny jubileusz zasługuje na wyjątkową oprawę. W czasie ostatniego, 38. Posiedzenia Senatu (29-30 marca) zajmowaliśmy się m.in. „Ustawą o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”. Ustawa ta określa zasady przygotowania obchodów tej ważnej rocznicy. Zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę a także promocję idei upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości w kraju i za granicą będzie wykonywać komitet, powołany na mocy ustawy, a kierowany przez prezydenta.

Często w stosunku do rządów Prawa i Sprawiedliwości pada zarzut, jakoby objawiały się niszczeniem gospodarki i kondycji finansowej państwa bądź, w najlepszym wypadku, totalną ignorancją w tych dziedzinach. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Poniżej postaram się zasygnalizować pewne pozytywne sygnały świadczące o dobrej sytuacji gospodarczej Polski. W IV kwartale 2016 roku Polska miała najwyższy wzrost PKB wśród największych gospodarek UE. Wzrost ten wyniósł 3,1% w stosunku do IV kwartału 2015 oraz o 1,7% w stosunku do III kwartału 2016 roku. Wzrost PKB w IV kwartale 2016 roku w porównaniu z poprzednim kwartałem był najwyższy od 9 lat. W 2016 roku zanotowaliśmy deficyt w wysokości 2,4% PKB. Był to najniższy deficyt od 9 lat. W styczniu i lutym 2017 dochody budżetu Państwa były wyższe o 4,8 mld PLN w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o 25,6%. Wzrost płac w zeszłym roku wyniósł 4,4%. Wprowadzamy wiele zmian korzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: pakiet „100 zmian dla firm” (już obowiązujący), a także „Konstytucja Biznesu” (obecnie w konsultacjach). Badania i rankingi potwierdzają rosnącą pozycję Polski. W ostatnim badaniu Banku Światowego „Doing Business” (edycja 2017) Polska poprawiła swoją pozycję o 1 „oczko”, zajmując 24. miejsce (w gronie 190 państw) w rankingu łatwości prowadzenia biznesu.

Z badania, które przeprowadziła Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspólnie z HSBC oraz Grant Thornton wynika, że 97% inwestorów obecnych już w Polsce, zainwestowałoby w naszym kraju ponownie. Z badania wynika również, że sami inwestorzy ocenili klimat inwestycyjny w Polsce w 2016 r. jako najlepszy od 10 lat. Mali i średni przedsiębiorcy zadeklarowali w 2016 r. inwestycje wyższe o 20% w porównaniu z 2015 r. Polska zajmuje także chlubne, 5 miejsce na świecie, wśród najlepszych miejsc pracy dla kobiet (wg rankingu The Economist).

Do zobaczenia!

 

 

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wydarzenia Bielsko-Biała

Widziane z Senatu

7 marca w pszczyńskim ratuszu odbyło się spotkanie z Wojciechem Sumlińskim. Na spotkanie, które zorganizowałem wraz z Ruchem Społecznym im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, przyszło prawie 100 osób. Tak duża frekwencja nie dziwi – Wojciech Sumliński to jeden z najlepszych i najbardziej znanych polskich dziennikarzy śledczych.

Podczas trwającej ponad dwie godziny prelekcji Wojciech Sumliński opowiadał o swojej dotychczasowej działalności, a więc badaniu okoliczności śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, śmierci Andrzeja Leppera, a także „niebezpiecznych związków” Bronisława Komorowskiego i innych osobistości naszego życia politycznego. Prelegent przedstawił kulisy wymierzonej w niego operacji służb w wyniku której przez kilka, lat był ciągany po sądach i prokuraturach. Ostatecznie, w zeszłym roku, został oczyszczony z zarzutów. Myślę, że warto zaprosić Pana Sumlińskiego ponownie. Tym razem jednak spotkanie (prawdopodobnie w terminie jesiennym) chcemy zorganizować w Bielsku-Białej lub Czechowicach-Dziedzicach.W ostatnim czasie pracujemy nad senackim projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Myślę, że jest to problem, który dostrzega coraz większa liczba osób. Z szacunków Komisji Europejskiej z 2012 roku wynika, iż w Unii Europejskiej marnuje się 89 mln ton żywności rocznie, tj. ok. 180 kg na osobę. Koszty związane z marnowaniem żywności w UE oszacowano na ok. 143 mld euro, z tego 10 mld euro dotyczy etapu dystrybucji. Skala tego zjawiska w przypadku Polski nie jest znana, ponieważ brakuje aktualnych szacunków. Zgodnie z danymi Eurostatu z 2006 roku, w Polsce marnuje się ok. 9 mln ton żywności rocznie, ok. 240 kg na osobę. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to 5. miejsce w UE. Pragniemy przeciwdziałać – na skalę naszych możliwości – temu zjawisku. Projekt ustawy, nad którą pracujemy, wprowadza obowiązek zawierania umów na przekazywanie żywności pomiędzy sklepami (o powierzchni powyżej 250 m kw.) a organizacjami pożytku publicznego. Sklepy te miałyby płacić 10 groszy za każdy kilogram odpadów żywnościowych. Pozyskane w ten sposób środki miałyby trafiać bezpośrednio do organizacji pożytku publicznego, z którą sklep ma podpisaną umowę o odbiorze żywności. Pieniądze mogłyby być przekazywane wyłącznie na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych dotyczących marnowania żywności (minimum 20 proc.) oraz na „poprawę infrastruktury służącej do obrotu otrzymaną żywnością”.

Na 36. posiedzeniu Senatu przyjęliśmy uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. Nowelizacja ma na celu  ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wprowadzone zmiany umożliwią emerytom i rencistom, którzy nie korzystają z ulg, przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego – wystarczy oświadczenie ze wskazaniem wybranej organizacji. Jedna z wprowadzonych poprawek senackich zakłada, że podatnicy będą mogli wchodzić na stronę portalu podatkowego za pośrednictwem własnego internetowego konta w banku lub SKOK-u, która to usługa będzie świadczona nieodpłatnie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na spotkanie z dr. inż. Antonim Ziębą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Spotkanie – zorganizowane w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia – odbędzie się 31 marca o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” przy ulicy Adama Asnyka 19 w Bielsku-Białej. Podczas spotkania przedstawię działania podejmowane przez rząd na rzecz poprawy sytuacji polskich rodzin, następnie zostanie wyświetlony film o rozwoju dziecka w łonie matki, po którym prelekcję wygłosi Pan Antoni Zięba.

Do zobaczenia!

 

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments