Wydarzenia Cieszyn

Zebrzydowice: Nowy plan zagospodarowania

W gminie Zebrzydowice zaczął obowiązywać nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ten ważny dokument został przyjęty podczas sesji Rady Gminy Zebrzydowice. Nie obyło się wówczas bez kontrowersji, związanych z przekształceniem gruntów rolnych.

Celem sporządzenia planu było ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów gminy na okres najbliższych 10 – 20 lat. W zapisach planu uwzględniono większość wniosków, jakie wpłynęły do wójta gminy po opublikowania ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu.

– Chodziło o maksymalne wykorzystanie terenów zabudowanych dla uzupełnienia zabudowy oraz wykluczenie i ograniczenie zabudowy na terenach stanowiących zasób przyrodniczy gminy. W planie uwzględniono też możliwość modernizacji linii kolejowej Warszawa – Zebrzydowice – Wiedeń z uwzględnieniem korekty przebiegu trasy na terenie sołectw Zebrzydowice Dolne i Kończyce Małe – wyjaśnia Andrzej Kondziołka, wójt gminy Zebrzydowice.

Jak podkreśla gospodarz gminy, w związku z występującym obszarem i terenem górniczym oraz złożami węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej, podejmowanie i wykonywanie działalności górniczej w oparciu o zapisy niniejszego planu, będzie dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia terenu określonego w planie.

Plan zaczął obowiązywać na początku wiosny, po pozytywnym rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody śląskiego. Zapisy zawarte w planie pozwalają na wydzielenie około 3820 nowych działek budowlanych o średniej powierzchni około 900 m kw. To oznacza możliwość postawienia tyluż nowych domów, w których może zamieszkać blisko 11,5 tys. osób. W praktyce taka wielkość zabudowy stanowi sporą nadwyżkę potrzeb gminy. Gdyby została w pełni zrealizowana to liczba mieszkańców… podwoiłaby się.

 

KB_groby
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments